Wyniki badania “Czy Polacy są odpowiedzialnymi konsumentami?”

Wyniki badania “Czy Polacy są odpowiedzialnymi konsumentami?”

Wiadomości

Drodzy Nienieodpowiedzialni,

zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami badania dotyczącego odpowiedzialności konsumentów, które zostało przedstawione przez prof. Dominikę Maison podczas V Konferencji Nienieodpowiedzialni. Prezentację z wynikami udostępniamy bezpłatnie w formule “Pay with a Tweet/Pay with a Post”. Zachęcamy do cytowania i „szerowania” wyników i prosimy o podanie źródła:

Raport „Czy Polacy są odpowiedzialnymi konsumentami” (2017) opracowany przez D.Maison i M.Marchlewska w ramach projektu Nienieodpowiedzialni.pl na zlecenie ANG Spółdzielni.

Dziękujemy!

Zespół Nienieodpowiedzialni.pl

Zachęcamy do zapoznania się z raportem: Nienieodpowiedzialni_badania2017

Podziel się

Facebook / Twitter / LinkedIn

Komentarze
Facebook Twitter LinkedIn RSS