GOSPODARZ PROJEKTU

Misja Fundacji to pomagać młodym ludziom w odnajdywaniu siebie i wskazywać im możliwe do wyboru drogi zapewniając im wsparcie, które pozwoli im być kim zechcą.

BKZ01

Fundacja „Będę Kim Zechcę” została powołana do życia w 2013 roku przez Grupę ANG. Jej celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodych ludzi poprzez realizowane programy stypendialne i edukacyjne oraz promocja wolontariatu pracowniczego wśród współpracowników i przyjaciół Grupy ANG.

NAJWAŻNIEJSZE INICJATYWY FUNDACJI:

  • PROGRAM STYPENDIALNY – jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodych ludzi, którym środowisko i sytuacja materialna nie pozwalają na wykorzystanie potencjału.
  • PROGRAMY EDUKACYJNE – realizowane w szkołach podstawowych i gimnazjach dotyczące finansów i przedsiębiorczości.
  • INICJATYWY SPOŁECZNE – inicjatywy naszych wolontariuszy na rzecz swoich lokalnych społeczności
  • PROMOWANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ BRANŻY FINANSOWEJ – Fundacja jest gospodarzem projektu Nienieodpowiedzialni, wydaje gazetę i współorganizuje konferencję pod tym samym tytułem.

Misja Fundacji

Pomagać młodym ludziom w odnajdywaniu siebie i wskazywać im możliwe do wyboru drogi zapewniając im wsparcie, które pozwoli im być kim zechcą.

Fundacja „Będę Kim Zechcę” krzewi następujące wartości:

  • PRACOWITOŚĆ i PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – bo przygotowują one do samodzielności i umożliwiają swobodny wybór życiowej drogi;
  • KSZTAŁCENIE SIĘ – bo jest niezbędne w rozwoju zawodowym i osobistym, to dzięki niemu stale się rozwijamy i nie zatrzymujemy się w miejscu;
  • RADOŚĆ – bo towarzyszy nam, gdy wybierzemy właściwą dla nas drogę zawodową i osobistą;
  • ZAANGAŻOWANIE – bo jest podstawą wszelkich działań;
  • WSPÓŁPRACA – bo uczy nas zmiany postawy z „JA” na „JA i MY”;
  • WOLNOŚĆ – bo dzięki niej możemy być kim chcemy.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE STATUTEM FUNDACJI  W FORMACIE PDF.

Fundacja Będę Kim Zechcę

ul. Konstancińska 2

02-942 Warszawa

Numer rachunku: 08 2490 0005 0000 4530 8363 5569

NIP: 521 365 1221
KRS: 0000 463 497

 

Katarzyna Nowak
Katarzyna Nowak


katarzyna.nowak@grupaang.com
kontakt@bedekimzechce.pl
tel. 600 941 741
tel. +48 22 39 550 45

Podziel się

Facebook / Twitter / LinkedIn

Facebook Twitter LinkedIn