ks. Adam Boniecki – „7 Grzechów Głównych: Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu”

Wideo

O nieumiarkowaniu, kreowaniu sztucznych potrzeb i iluzji, że „mieć” może uzupełnić braki w kategorii „być” mówił ks. Adam Boniecki podczas VI Konferencji Nienieodpowiedzialni, która odbyła się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie 7 listopada 2018 r.

 

Podziel się

Facebook / Twitter / LinkedIn

Komentarze
Facebook Twitter LinkedIn