O projekcie

„Jeżeli wiesz co jest dobre a co złe to prostu idziesz swoją drogą (…)

nie chodzi o to by iść do celu, chodzi o to by iść po słonecznej stronie”

Marek Edelman.

NIENIEODPOWIEDZIALNI to projekt stanowiący wynik naszych poszukiwań wyjątkowego biznesu. Biznesu, który nie tylko jest rentowny, ale również stanowi dla właścicieli i pracowników dającą radość przygodę. Jesteśmy przedsiębiorcami, tworzymy nasze firmy na bazie pasji i dążymy do wyników finansowych, jednak mamy świadomość, że to nie wszystko. Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za sukces finansowy, ale również za nasz wpływ społeczny. Dlatego bierzemy odpowiedzialność za to, jaki będzie świat, który nas otacza. Oznacza to konieczność zachowania równowagi czterech rzeczywistości – biznesu, wymiaru ludzkiego, społecznego i środowiska. Zrównoważenie biznesu musi się zacząć od odpowiedzialności za podejmowane przez nas decyzje, nie tylko w kategoriach ponoszenia konsekwencji tych decyzji, ale również ich wpływu na rozwój świata.

W ramach projektu zorganizowaliśmy już pięć konferencji, prowadzimy portal www.nienieodpowiedzialni.pl oraz w raz w roku wydajemy gazetę podsumowującą konferencję i inne działania w ramach projektu.

Mając w pamięci wyniki naszego badania zaufania do branży finansowej przeprowadzonego w 2014 i 2016 roku przez Maison & Partners, chcemy mówić o służbie, etyce, odpowiedzialności biznesu, odpowiedzialności społecznej i odpowiedzialnej sprzedaży. Dyskutujemy o równowadze, pozafinansowych źródłach wartości naszych firm, szukając dla siebie i branży inspiracji, jak prowadzić wielkie zrównoważone przedsiębiorstwa – takie, z których będziemy dumni, a nie tylko takie, które będą tworzyć dla nas wartość ekonomiczną.

Postulaty, które znajdują się w serwisie są nieodłączną częścią filozofii biznesu zarówno ANG Spółdzielni jak i pozostałych firm z Grupy ANG. Chcemy faktycznie je realizować, rozwijać nasz biznes kładąc duży nacisk na odpowiedzialność społeczną firmy i udowadniać niedowiarkom, że nie jesteśmy moralistami składającymi puste obietnice. Jesteśmy też świadomi trudności zadania, bo wszędzie tam, gdzie są ludzie posługujący się wolną wolą, tam też jest ryzyko złych wyborów. Dla nas ważna jest wierność naszym ideałom i dążenie do ich realizacji. Bardzo chcemy osiągać ekonomiczne sukcesy, ale chcemy też udowodniać – również sobie – że można to zrobić zachowując równowagę.

Z pewnością, tak jak każdy biznes, nas również czeka przyszłość tyleż szczęśliwa, co i trudna. Chciałbym jednak, aby zarówno mnie jak i koleżankom i kolegom przewodzącym małym i dużym firmom, przyszłość przyniosła rzecz najważniejszą – poczucie spełnienia. Tego Wszystkim życzę 🙂

Artur Nowak-Gocławski

 

INICJATOR PROJEKTU

logo_ANG_200x64

ANG Spółdzielnia to profesjonalna organizacja pośrednictwa finansowego, która jako jedyna w branży działa w formie prawnej spółdzielni, z którą współpracuje prawie 600 ekspertów finansowych z całej Polski. Partnerami biznesowymi Spółdzielni są wszystkie najważniejsze instytucje finansowe w kraju. Spółdzielnia jest organizacją, która dokłada wszelkich starań, aby być firmą  odpowiedzialną społecznie i rozwijać się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

GOSPODARZ PROJEKTU

BKZ01

Fundacja Grupy ANG „Będę Kim Zechcę” została powołana do życia w 2013 roku. Jej celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodych ludzi poprzez realizowane programy stypendialne i edukacyjne oraz promocja wolontariatu pracowniczego wśród współpracowników i przyjaciół Grupy ANG.

Więcej informacji http://nienieodpowiedzialni.pl/fundacja/

KOORDYNATOR KONFERENCJI

Grupa-ANG-logo kopia

Grupa ANG to ludzie, którzy z pasją rozwijają projekty związane z finansami, spółdzielczością i innowacjami społecznymi.

Katarzyna Nowak
Katarzyna Nowak

GRUPA ANG
Koordynator Projektu
katarzyna.nowak@grupaang.com
tel. 600 941 741

Podziel się

Facebook / Twitter / LinkedIn

Facebook Twitter LinkedIn

Zamów bezpłatny egzemplarz gazety Nienieodpowiedzialni.