Partnerzy

Partnerzy medialni 2017

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców powstała 27 października 1999 roku i obecnie skupia ponad 80 kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, wierzytelnościami, sprzedające produkty tzw. odwróconej hipoteki oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej.

Inicjatywy partnerskie

Dobroczyńca Roku

Organizatorem Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundatorem Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku” jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce jest niezależną, nienastawioną na zysk organizacją pozarządową działającą od 1998 r.
Prowadzi działania w czterech obszarach programowych: rozwój społeczności lokalnych, społeczne zaangażowanie biznesu, fundusze wieczyste, promowanie działalności społecznej.

Prezesi Wolontariusze

Celem projektu Koalicja Prezesi-wolontariusze jest prowadzenie dyskusji na temat społecznego zaangażowania wśród liderów biznesu, a także propagowanie postaw i zachowań prospołecznych poprzez pokazywanie pozytywnych przykładów menedżerów wysokiego szczebla, którzy dzielą się swoim czasem, doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami w ramach akcji wolontariackich. Dobrą okazją do takiej refleksji był obchodzony w 2011 roku Europejski Rok Wolontariatu.

Fundacja Będę Kim Zechcę

Fundacja BĘDĘ KIM ZECHCĘ powstała w czerwcu 2013 roku i jest wynikiem wartości firm z rodziny Grupy ANG i ich zrównoważonego rozwoju. Głównym celem Fundacji jest realizowanie samodzielnych projektów związanych z programami stypendialnymi oraz odpowiedzialną społecznie przedsiębiorczością. Celem Fundacji jest również realizacja przez Grupę ANG swoich zadań wynikających z przyjętej strategii zaangażowania w społeczną odpowiedzialność biznesu.

Facebook Twitter LinkedIn

Zamów bezpłatny egzemplarz gazety Nienieodpowiedzialni.