Venture philanthropy i społeczne inwestycje – o co chodzi?

Venture philanthropy i społeczne inwestycje – o co chodzi?

Artykuły

Jeśli chcesz iść szybko, idź sam. Jeśli chcesz dojść daleko, idź razem z innymi” – to afrykańskie przysłowie jest fundamentem Europejskiego Stowarzyszenia Venture Philanthropy (EVPA) , które gromadzi społeczność praktyków venture philanthropy i inwestycji społecznych (social investment) oraz szeroki zakres instytucji i firm zainteresowanych tą tematyką.

Jeśli chcesz iść szybko, idź sam. Jeśli chcesz dojść daleko, idź razem z innymi” – to afrykańskie przysłowie jest fundamentem Europejskiego Stowarzyszenia Venture Philanthropy (EVPA) , które gromadzi społeczność praktyków venture philanthropy i inwestycji społecznych (social investment) oraz szeroki zakres instytucji i firm zainteresowanych tą tematyką.

Venture philanthropy i społeczne inwestycje – o co chodzi?

Połączenie filantropii i inwestycji kapitałowych
 „Jeśli chcesz iść szybko, idź sam. Jeśli chcesz dojść daleko, idź razem z innymi” – to afrykańskie przysłowie jest fundamentem Europejskiego Stowarzyszenia Venture Philanthropy (EVPA) , które gromadzi społeczność praktyków venture philanthropy i inwestycji społecznych (social investment) oraz szeroki zakres instytucji i firm zainteresowanych tą tematyką.

Celem venture philanthropy (VP) i inwestycji społecznych (SI) [1] jest wzmacnianie organizacji realizujących misję społeczną poprzez udzielanie im wsparcia finansowego i niefinansowego w celu zwiększenia ich społecznego wpływu. EVPA celowo posługuje się terminem „misja społeczna”, gdyż oddziaływanie to może przejawiać się w życiu społeczności, w sferze ochrony środowiska, zdrowia czy kultury. VP to kombinacja zaangażowania filantropijnego (inicjatywy prywatne na rzecz dobra wspólnego) i inwestycji kapitałowych – podejścia inwestycyjnego na rzecz generowania zysku społecznego. W VP korzysta się z wszystkich dostępnych instrumentów finansowych (dotacji, inwestycji kapitałowych, kredytów itp.), zwracając szczególną uwagę na ostateczny cel, czyli oddziaływanie lub wpływ społeczny. Kluczowe cechy VP to wysokie zaangażowanie organizacji VP i partnerów, budowanie potencjału organizacji, elastyczne metody finansowania, wsparcie niefinansowe, wieloletnie zaangażowanie i ocena efektywności inwestycji na wielu poziomach.

Ostatnie dziesięć lat

Po eksperymentach przedsiębiorców amerykańskich z venture philanthropy pierwsze aktywności w Europie pojawiły się na początku XXI wieku w Wielkiej Brytanii. Pionierami było środowisko funduszy venture capital i private equity: przeniosły one praktyki inwestycyjne związane z rozwojem przedsiębiorstw na organizacje społeczne, aby zwiększać ich oddziaływanie społeczne. Rozkwit przedsiębiorczości społecznej w Europie i rosnące zapotrzebowanie na elastyczny kapitał, a także wiedzę i doświadczenia w prowadzeniu biznesu sprzyjały zainteresowaniu tematyką VP i inwestycjami społecznymi. (Impact strategies for corporations. EVPA Report.)
Szacuje się, że suma inwestycji VP/SI od powstania sektora to ponad 5 miliardów euro, a przeciętna wartość pomocy udzielonej przez jedną organizację VP rośnie z roku na rok (6,2 mln EUR w 2013 i 8 mln EUR w 2014 roku). Wraz ze wzrostem wartości inwestycji zwiększa się liczba oraz zakres instytucji, które angażują się w te działania – tradycyjne fundacje zmieniają sposób wydatkowania środków, oceniając dotychczasowe formy jako mało efektywne; inwestorzy prywatni i instytucjonalni (anioły biznesu, banki, asset managers, fundusze VC/PE) zainteresowani są skutecznym wspieraniem zmian społecznych, a fundacje korporacyjne i korporacje postrzegają modele oparte na przedsiębiorczości jako bardziej skuteczne.
Efekty i doświadczenia inwestorów prywatnych i korporacyjnych w obszarze VP/SI wzbudziły również zainteresowanie instytucji publicznych i przekierowanie środków publicznych na wspieranie przedsiębiorczości społecznej. W kwietniu 2012 roku w Wielkiej Brytanii powstał Big Society Capital Bank, oferujący wsparcie inwestycyjne (rozwojowe) dla organizacji realizujących misję społeczną. W 2013 roku Europejski Fundusz Inwestycyjny (EIF) we współpracy z prywatnym sektorem uruchomił Social Impact Accelerator (SIA) , pierwszy paneuropejski fundusz impact investing.
Z kolei inicjatywa Komisji Europejskiej EU Social Business Initiative ma na celu tworzenie bardziej sprzyjającego otoczenia biznesowego dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej, w tym również dla VP.
W tym kontekście VP i inwestycje społeczne to już nie tylko „narzędzie”, ale także rozwijająca się branża z zapleczem, w skład którego wchodzą m.in. firmy doradcze i szkoły biznesu oferujące specjalistyczne usługi i wiedzę w zakresie VP/SI. Rola EVPA rośnie w miarę rozwoju branży, gdyż pojawiają się potrzeby dzielenia się doświadczeniami, płaszczyzny do spotkań inwestorów czy tworzenia wytycznych i wzmacniania otoczenia dla tego obszaru.

Perspektywy rozwoju venture philanthropy w regionie i w Polsce

Venture philanthropy i obszar inwestycji społecznych rozwija się w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii i innych krajach Europy Zachodniej. Pionierskie działania pojawiają się w Europie Centralnej i Wschodniej. W Polsce w tym obszarze działa m.in. międzynarodowa organizacja NESsT , TISE i pierwszy polski fundusz venture philanthropy Valores , utworzony z inicjatywy środowiska VC/PE i Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK) w Polsce.
EVPA prowadzi aktywne działania w innych krajach CEE, promując VP/SI jako skuteczne podejście wspierania organizacji społecznych, oferujące zwrotne i bezzwrotne wsparcie finansowe i niefinansowe. Poszukujemy efektywnych sposobów dotarcia do osób, organizacji czy instytucji, żywo zainteresowanych przenoszeniem doświadczeń rozwijania biznesu na te organizacje społeczne, które chcą zwiększać skalę działania i oddziaływania społecznego. Podobnie jak inwestycje kapitałowe kilka lat temu w regionie Europy Wschodniej, tak inwestycje społeczne mają potencjał do wdrożenia szeroko zakrojonych zmian społecznych w Polsce i innych krajach regionu.

[1] W obszarze inwestycji społecznych funkcjonują zamiennie określenia: venture philanthropy, social investment, impact investment.

Ewa Konczal CEE Manager, Europejskie Stowarzyszenie Venture Philanthropy EVPA
Ewa Konczal CEE Manager, Europejskie Stowarzyszenie Venture Philanthropy EVPA
Podziel się

Facebook / Twitter / LinkedIn

Komentarze
Facebook Twitter LinkedIn