4. edycja Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia”

4. edycja Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia”

Wiadomości

Koalicja Liderzy Pro Bono zachęca organizacje do nominowania swoich wolontariuszy. Czas na nominacje mija 4 października.

Ta honorowa nagroda przyznawana jest wolontariuszom, społecznikom, osobom, które doradzają, dzielą się swoimi kompetencjami, czasem, wiedzą i doświadczeniem zawodowym, wspierając w ten sposób pracę i projekty organizacji pozarządowych oraz cenne inicjatywy społeczne. Nagroda została zainicjowana przez liderów biznesu tworzących Koalicję Liderzy Pro Bono (wcześniej Prezesi-wolontariusze). 

Kandydatów do Nagrody może zgłosić każda osoba, organizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie) lub inna instytucja, w której realizowany jest wolontariat kompetencji. 

Oceniane będą realne działania polegające na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem, podjęte przez kandydata w 2018, 2019 oraz w I-szej połowie 2020 roku.

Zgłoszenia kandydatów w tegorocznej, 4. edycji Nagrody,  przyjmowane są do 4 października. 

WNIOSEK zgłoszeniowy oraz Regulamin Nagrody dostępne są dostępne są na stronie Koalicji Liderzy Pro Bono: https://www.liderzyprobono.pl/programy-i-dzialania/nagroda-czlowiek-wiedzy-i-doswiadczenia

Oceny i wyboru laureatów dokona Kapituła Nagrody. Ogłoszenie wyników oraz przyznanie laureatom tytułu „Człowiek wiedzy i doświadczenia” nastąpi podczas VIII Konferencji Koalicji Liderzy Pro Bono, w grudniu br., organizowanej przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz spółkę Inwestycje Społeczne w ramach programu Koalicja Liderzy Pro Bono.

Oprócz uhonorowania wyjątkowych wolontariuszy, Nagroda „Człowiek wiedzy i doświadczenia” Koalicji Liderzy Pro Bono ma na celu promowanie formy wolontariatu jaką jest wolontariat kompetencji. Dzielenie się bezcennym kapitałem jakim są umiejętności i kompetencje zawodowe, często pomaga organizacjom przetrwać trudniejsze momenty oraz z sukcesem rozwijać
swoją działalność.  

Więcej o Nagrodzie oraz o laureatach poprzednich edycji można przeczytać na stronie: https://www.liderzyprobono.pl/programy-i-dzialania/nagroda-czlowiek-wiedzy-i-doswiadczenia

Nienieodpowiedzialni.pl są patronem medialnym wydarzenia.

Podziel się

Facebook / Twitter / LinkedIn

Komentarze
Facebook Twitter LinkedIn RSS