Autor: admin

Przejdź do artykułu: Ekologiczna odpowiedzialność

Artykuły

Ekologiczna odpowiedzialność

Banki i inne instytucje finansowe próbują coraz częściej uwzględniać ochronę środowiska naturalnego w swojej działalności. Tak wynika z wieloletniego doświadczenia Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, która propaguje postawy proekologiczne w życiu codziennym w domu, w pracy i w czasie wolnym, za pośrednictwem ekostandardów. Coraz więcej firm z sektora finansowego, takich jak Bank Zachodni WBK, ING Bank […]

czytaj dalej

Przejdź do artykułu: Zatracone wspólnotowe wartości

Artykuły

Zatracone wspólnotowe wartości

Ludzie kierują się instynktami i motywami, które są różne. Często ich postępowanie jest impulsywne i spontaniczne. Najczęściej w jakiejś mierze zrutynizowane i schematyczne. Ale często jest też przemyślane i refleksyjne oraz niezorientowane na bezpośrednią korzyść. Zapewne ludzie nie zadają sobie na co dzień pytania o sens istnienia i działania, ale uwolnić się od niego nie […]

czytaj dalej

Przejdź do artykułu: Etyczne banki – mit czy konieczna rzeczywistość?

Artykuły

Etyczne banki – mit czy konieczna rzeczywistość?

Etyczne banki – mit czy konieczna rzeczywistość? 26 miliardów funtów kar nałożonych na brytyjskie banki z tytułu nieetycznego oferowania jednego tylko produktu, zwanego PPI. 20 miliardów dolarów zapłacone przez międzynarodowe banki i firmy brokerskie z tytułu manipulowania stopą LIBOR oraz rynkiem wymiany walut. Sam Citibank zapłacił za to niebagatelne 2,29 miliarda dolarów, zaś francuski Credit […]

czytaj dalej

Przejdź do artykułu: O etycznych bankach w Europie

Wywiady

O etycznych bankach w Europie

Czy Pana zdaniem banki w Polsce i Europie zasłużyły sobie na niskie zaufanie i czy problem (nie)odpowiedzialności branży jest rzeczywisty, czy tylko stanowi głos małej grupy CSR-owych zapaleńców? Myślę, że banki w całej Europie zasłużyły sobie na brak zaufania, zły image i w odczuciu wszystkich społeczeństw mają bardzo zszarganą opinię. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że w […]

czytaj dalej

Przejdź do artykułu: Etyka w finansach. Czy istnieje? Czy się poprawia?

Artykuły

Etyka w finansach. Czy istnieje? Czy się poprawia?

Zadałem sobie dwa krótkie pytania: czy etyka w szeroko rozumianych finansach istnieje oraz czy jej stan (świadomość na jej temat) się poprawia. Oczywiście drugie pytanie jest już odpowiedzią na pierwsze. Etyka w finansach istnieje i istniała zawsze. Jest nieodłącznym elementem rynku finansowego. Postrzegam tę wartość na dwóch płaszczyznach: korporacyjnej oraz indywidualnej. Etyka korporacyjna to przyjęty […]

czytaj dalej

Przejdź do artykułu: Venture philanthropy i społeczne inwestycje – o co chodzi?

Artykuły

Venture philanthropy i społeczne inwestycje – o co chodzi?

Venture philanthropy i społeczne inwestycje – o co chodzi? Połączenie filantropii i inwestycji kapitałowych  „Jeśli chcesz iść szybko, idź sam. Jeśli chcesz dojść daleko, idź razem z innymi” – to afrykańskie przysłowie jest fundamentem Europejskiego Stowarzyszenia Venture Philanthropy (EVPA) , które gromadzi społeczność praktyków venture philanthropy i inwestycji społecznych (social investment) oraz szeroki zakres instytucji i […]

czytaj dalej

Przejdź do artykułu: O wolontariacie

Artykuły

O wolontariacie

Słowo wolontariat jest stosunkowo nowe w słowniku polskim. Zapożyczone, jak mnóstwo innych tworów językowych, z angielskiego, zastąpiło niezbyt dobrze kojarzący się czyn społeczny, a potem, na przestrzeni kilku lat, nabrało pozytywnego znaczenia. Zmienił się także stosunek do wolontariatu, skojarzenia i motywacje kierujące ludźmi w wolontariat się angażującymi. Choć wciąż głównym powodem, dla którego ludzie decydują […]

czytaj dalej

Przejdź do artykułu: Wartości mają znaczenie

Wywiady

Wartości mają znaczenie

Prof. Krzysztof Wielecki, kierownik Katedry Myśli Społecznej Instytutu Socjologii UKSW w rozmowie z Pawłem Oksanowiczem – Panie profesorze, jak się panu żyje w kryzysie? – Jako teoretykowi kryzysu dobrze, dziękuję. Mam tę satysfakcję, że zawsze mogę stwierdzić – „A nie mówiłem?”. To oczywiście żart i gorzka satysfakcja. Tak naprawdę denerwuje mnie to, że zamiast w […]

czytaj dalej

Przejdź do artykułu: Biznes bez wartości nie ma przyszłości!

Artykuły

Biznes bez wartości nie ma przyszłości!

Postmodernistyczny czy ponowoczesny model biznesowy zorientowany jest na zaspokajanie różnych potrzeb konsumentów. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat w tym obszarze nastąpił ogromny postęp: wiemy, jak zaspokoić praktycznie wszelkie możliwe potrzeby konsumenta. W krajach wysoko rozwiniętych przestrzeń do dalszego wzrostu rynkowego jest coraz bardziej ograniczona; w zasadzie pozostaje nam wymyślanie nowych potrzeb lub poszukiwanie innych sposobów ich […]

czytaj dalej

Strona 1 z 812345...Ostatnia »
Facebook Twitter LinkedIn RSS