Czy jest miejsce na bunt we współczesnej bankowości?

Wideo

Rozmowa z Michałem Gajewskim, prezesem zarządu Santander Bank Polska, podczas VII Konferencji Nienieodpowiedzialni „Bunt i gniew w (nie)odpowiedzialnym życiu i biznesie”, która odbyła się 6 listopada 2019 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Rozmowę prowadzi Paweł Oksanowicz.

Podziel się

Facebook / Twitter / LinkedIn

Komentarze
Facebook Twitter LinkedIn RSS