Dobroczynność i koronawirus – rozmowa z Ignacym Dudkiewiczem

ŚWIAT PO

Kto był najbardziej zmobilizowany, gdy wybuchła pandemia? Jak powinniśmy oceniać sytuację, w której to od aktywności i solidarności obywateli zależy, czy służby medyczne na froncie walki z epidemią będą wyposażone w podstawowe środki ochrony? Ignacy Dudkiewicz, redaktor naczelny magazynu „Kontakt”, stały współpracownik ngo.pl i działacz społeczny, w rozmowie z Pawłem Oksanowiczem mówi o tym, że nawet najlepiej zorganizowana dobroczynność nie zastąpi państwa, a także że nie możemy z góry godzić się na to, żeby państwo było dysfunkcyjne. Rozmówcy próbują też znaleźć odpowiedź na trudne pytanie – czy można przyjąć „brudne pieniądze” na szczytny cel? Czy powinniśmy/mamy obowiązek/mamy prawo pytać, skąd są pieniądze, które firma czy osoba chce przekazać np. na rzecz walki z epidemią?

Podziel się

Facebook / Twitter / LinkedIn

Komentarze
Facebook Twitter LinkedIn RSS