Dokąd zaszliśmy z językiem

Dokąd zaszliśmy z językiem

ŚWIAT PO

Ostatnie 30 lat to czas testowania języków porozumienia na linii społeczeństwo – władza – rzeczywistość.

Dziś na ulicy słyszymy z jednej strony ostentacyjną i przesadną uprzejmość, wręcz ironiczną kurtuazję, a z drugiej radykalny wulgaryzm, który jest ekspresją rozpaczy, pociskiem, kulą skierowaną do „tamtej strony” w akcie desperacji – mówi profesor literatury współczesnej Przemysław Czapliński z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w rozmowie zatytułowanej „Dokąd zaszliśmy z językiem?”.

Rozmowę przeprowadził Paweł Oksanowicz.

Podziel się

Facebook / Twitter / LinkedIn

Komentarze
Facebook Twitter LinkedIn RSS