Dr Tomasz Sobierajski – rozmowa o odpowiedzialności

Wideo

Czym jest zachłanność w perspektywie społecznej? Czy jest źródłem nieodpowiedzialności? Czy zachłanność może być czymś pozytywnym? Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z dr Tomaszem Sobierajskim, socjologiem z Uniwersytetu Warszawskiego, która odbyła się podczas VI Konferencji Nienieodpowiedzialni „Czy zachłanność jest źródłem nieodpowiedzialności? Jak poznać, co jest kłamstwem, a co prawdą?” 7 listopada 2018 r. w Muzeum Polin. Rozmawia Grzegorz Nawrocki.

Podziel się

Facebook / Twitter / LinkedIn

Komentarze
Facebook Twitter LinkedIn RSS