Edyta Szymczak – prezes Rejestru Dłużników ERIF, Grupa Kapitałowa KRUK

Edyta Szymczak – prezes Rejestru Dłużników ERIF, Grupa Kapitałowa KRUK

Wywiady

Co powinien mieć taki lider i czym się kierować? Po pierwsze świadomość szans wynikających z prowadzenia biznesu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Po drugie, konsekwencję w egzekwowaniu celów związanych ze zrównoważonym rozwojem od swoich menedżerów i pracowników wszystkich szczebli. Po trzecie, determinację we wdrażaniu systemów i wartości, które zmieniają prawdziwie kulturę organizacji w firmie.

Co powinien mieć taki lider i czym się kierować? Po pierwsze świadomość szans wynikających z prowadzenia biznesu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Po drugie, konsekwencję w egzekwowaniu celów związanych ze zrównoważonym rozwojem od swoich menedżerów i pracowników wszystkich szczebli. Po trzecie, determinację we wdrażaniu systemów i wartości, które zmieniają prawdziwie kulturę organizacji w firmie.

Czy zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes są mrzonką, modą czy trwałym trendem w budowaniu strategii firm i ich bieżącym zarządzaniu?

Odpowiedzialne prowadzenie biznesu nie może być modą, gdyż modę kojarzymy z krótkotrwałym i zmiennym działaniem. Tymczasem przy tak kompleksowym podejściu odpowiedzialny biznes to długoterminowy kurs na zrównoważony rozwój i świadome zarządzanie organizacją, która w nierozłączny sposób funkcjonuje w przestrzeni własnej, ale też społecznej, ekonomicznej, lokalnej. Najciekawsze jest jednak to, że jak już pokazuje doświadczenie, odpowiedzialny biznes to także długofalowy kurs na zdobywanie przewag konkurencyjnych i lepszych wyników finansowych. Po prostu bycie odpowiedzialnym długofalowo się opłaca. Zaczyna działać podstawowa zasada ekonomii zaufania, w której dzięki właściwej polityce, strategii i komunikacji firmy z otoczeniem (która musi być wiarygodna, spójna i prawdziwa), rosną zaufanie do firmy oraz szybkość jej działania, a koszty spadają. Klienci zaczynają darzyć firmę zaufaniem, a więc kupują więcej i częściej, zostają na dłużej lub wracają, firmy mają lepszą ofertę, bo innowacyjnie i z uwagą słuchają otoczenia. Rośnie lojalność pracowników i zewnętrznych interesariuszy. Firma prowadząca biznes odpowiedzialny, tego samego zaczyna oczekiwać od swoich kontrahentów, w tym konkurencji – zaczynają więc działać mechanizmy swoistego przeniesienia. Racjonalizm ekonomicznych decyzji powoduje, że ustawienie organizacji w takim kursie, który ma też przecież swoje koszty, musi być trwałym elementem dobrze zbudowanej i egzekwowanej strategii zarządzania, a nie krótkotrwałej mody. To jak z tankowcem, którego kursu nie można zmieniać ad hoc.

Proszę opisać lidera własnej organizacji za 10 lat, jakie ma cechy, czym się kieruje, co jest dla niego ważne, jak podchodzi do pracowników i interesariuszy?

Jestem przekonana, że leadership oznaczać będzie przewodnictwo oparte na wartościach. To nie będzie alternatywa: albo prowadzić firmę nastawioną na zysk, która osiąga oczekiwane wyniki finansowe albo prowadzić firmę odpowiedzialną społecznie i z perspektywy zrównoważonego rozwoju. Lider będzie musiał mieć jasność, co dla mojej firmy oznacza społeczna odpowiedzialność biznesu oraz jakie narzędzia przyjąć do oddziaływania systemowego na wszystkie obszary życia firmy.

Co powinien mieć taki lider i czym się kierować? Po pierwsze świadomość szans wynikających z prowadzenia biznesu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Po drugie, konsekwencję w egzekwowaniu celów związanych ze zrównoważonym rozwojem od swoich menedżerów i pracowników wszystkich szczebli. Po trzecie, determinację we wdrażaniu systemów i wartości, które zmieniają prawdziwie kulturę organizacji w firmie. Lider, żeby rozwijać swoją organizację, będzie musiał postawić na takie obszary, jak: relacje z pracownikami, klientami, inwestorami etc. na równym poziomie, organizacja pracy w firmie, uczciwe praktyki rynkowe, przestrzeganie praw własnej grupy interesariuszy zewnętrznych (jak np. konsumentów w naszej branży) oraz ochrona lub edukacja społeczności i obszar zaangażowania społecznego.

Na czym polega odpowiedzialność społeczna w firmie windykacyjnej?

Najłatwiej będzie odpowiedzieć mi na to pytanie na podstawie standardów wdrożonych w Grupie Kapitałowej KRUK, która zajmuje się zarządzaniem wierzytelnościami, a której kierowana przeze mnie spółka (Rejestr Dłużników ERIF) jest integralną częścią.

Od początku istnienia firma KRUK budowana jest w sposób odpowiedzialny społecznie. Na każdym etapie i w każdym obszarze działania zarządowi firmy przyświeca przekonanie, że w działalności podmiotów rynku finansowego niezbędna jest etyka, która stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa. Mając to na uwadze, firma przyjęła Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego oraz podpisała Zasady Dobrych Praktyk opracowane przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Dokumenty te wyznaczają jasne i przejrzyste zasady etycznego funkcjonowania firmy finansowej i jej relacji z interesariuszami. Filozofią Grupy KRUK jest stawianie w centrum zainteresowania osób zadłużonych. Są one najważniejszymi klientami, którym firma chce pomagać w codziennych trudnościach i uczyć radzenia sobie z problemem zadłużenia. Takie podejście zaowocowało unikatową na rynku strategią pro-ugodową, której celem jest umożliwienie spłaty długu w dogodny dla osoby zadłużonej sposób, czyli poprzez rozłożenie zobowiązania na raty możliwe do spłaty. Co więcej, wysokość tych rat może zaproponować sama osoba zadłużona, tak, aby jej sytuacja finansowa pozwalała następnie na terminowe ich regulowanie. Równie istotne są działania związane z edukacją finansową, takie jak inicjatywa Dnia bez Długów.

Jaką rolę odgrywa przestrzeganie standardów etycznych firmy przez jej pracowników? Jaka jest ich świadomość w tym obszarze?

Ludzie są największym i najważniejszym kapitałem firmy. To dzięki zaangażowanym pracownikom Grupa jest obecnie liderem rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Firma ceni i pielęgnuje wśród swoich pracowników inicjatywę, kreatywność, chęć rozwoju, pasję i zaangażowanie w to, co robią i to, co lubią. Organizuje dla nich zaplecze świadczeń i promuje zachowania nastawione na partnerskie relacje pomiędzy przełożonymi i pracownikami, otwartość na dialog i koleżeńską pomoc. W centrum zainteresowania organizacji jest wyzwalanie twórczego potencjału pracowników, wspieranie klimatu pozwalającego na pełne wykorzystanie zdolności, energii i przedsiębiorczej inicjatywy oraz nastawienie na rozwój, dzielenie się wiedzą i elastyczność.

Edyta Szymczak – prezes Rejestru Dłużników ERIF, Grupa Kapitałowa KRUK
Edyta Szymczak – prezes Rejestru Dłużników ERIF, Grupa Kapitałowa KRUK
Podziel się

Facebook / Twitter / LinkedIn

Komentarze
Facebook Twitter LinkedIn RSS