European Executive Forum już za nami. O rozmowach w kuluarach pisze Paweł Oksanowicz

Artykuły

Największe firmy – korporacje – w przyszłości będą zmuszone stworzyć ekosystemy, w ramach których wytworzą wartość dla siebie, przy okazji dając zarabiać innym, mniejszym partnerom.

Największe firmy – korporacje – w przyszłości będą zmuszone stworzyć ekosystemy, w ramach których wytworzą wartość dla siebie, przy okazji dając zarabiać innym, mniejszym partnerom.

Na „European Executive Forum” międzynarodowym kongresie o tematyce przywództwa, zarządzania i innowacji dyskutowano przez dwa dni, (26 -27.04). To co, padało ze sceny szerzej opisane jest tutaj – eef-2017/. Równie interesujące rozmowy odbywały się w kuluarach Forum. Oto czego dotyczyły. 

Globalny ustrój społeczno – gospodarczy czeka zmniejszanie zatrudnienia przez  outsourcing usług/produkcji do Azji i robotyzację wielu zawodów. Te zjawiska zmienią globalnie panoramę życia, którego kategorie ulegną redefinicji. Takie rzeczy jak tożsamość zawodowa, czas pracy/czas wolny, wzrost zamożności poddane zostaną w wątpliwość. Co w zamian? Np. jako sposób redystrybucji bogactwa najmocniejszą propozycją i najczęściej dyskutowaną jest basic income, oraz idąca za nim praca o wymiarze społecznym, a nie statusu. Tzn., na znaczeniu zyskają te zajęcia, które do tej pory pozostawały poza pracą zarobkową: wychowywanie dzieci, zajęcia proekologiczne, na rzecz społeczeństwa, dot. sztuki, etc.

Jak bilansować budżety państw? Zrobotyzowane fabryki będą generowały wartość, ale nie wydaje się, by społeczeństwa w nieskończoność będą np. kupowały samochody. Tu pomysły na funkcjonowanie rynku przy utrzymanie równowagi ekologicznej podsuwają modele sharing economy.

W społeczeństwie przyszłości, innym niż znamy teraz, systemowe rozwiązania będą zapobiegać polaryzacji biedy i bogactwa. Możliwe, że kilkutysięczne w mnożniku obecne różnice zarobków między szeregowym pracownikiem, a prezesem firmy znikną zupełnie, jako relikt neoliberalizmu. Gospodarkę modelu Wikipedii będą tworzyć obecnie bardzo młodzi ludzie, z innym systemem wartości niż ci z przełomu wieków XX i XXI. Np., będą pracować tyle, ile sami zechcą, a nie z celem maksymalizacji wszelkiej wartości dla danej organizacji.

Największe firmy – korporacje – w przyszłości będą zmuszone stworzyć ekosystemy, w ramach których wytworzą wartość dla siebie, przy okazji dając zarabiać innym, mniejszym partnerom. W przeciwnym wypadku, jak w baśni o królu Midasie, korporacje zamknięte na potrzeby otoczenia, autorytarne i elitarystyczne doczekają się wykluczenia z rynku. Zaślepione zyskiem, mało odporne na szybkie rynkowe zmiany, nietransparentne i napiętnowane przez ogół, choć mogą toczyć krwawe rynkowe boje z instytucjami państw i społeczeństwami przed ostateczną klęską, opuszczone jak król Midas, zadławią się własnym bogactwem i pychą.

Wyzwania dla liderów, jakie staną przed nimi w ciągu 2 dekad? W ramach kultu innowacyjności liderzy – przywódcy nie mogą przegapiać rynkowych szans. Ale też powinni być wrażliwi na momenty, gdy coś dzieje się źle w organizacjach – wówczas należy szybko reagować, nie bojąc się przyznać do błędu. Muszą też pamiętać o tym, że z wiekiem kreatywność ludzi spada. Tak więc, dzisiejsi liderzy wobec faktu, że staną się mniej twórczy powinni zachować samoświadomość, przygotowując zawczasu plan sensowej sukcesji.

Projekt Ninieodpowiedzialni.pl był patronem medialnym tego wydarzenia. 

Paweł Oksanowicz
Paweł Oksanowicz
Podziel się

Facebook / Twitter / LinkedIn

Komentarze
Facebook Twitter LinkedIn RSS