Gniew i bunt w języku – prof. Jerzy Bralczyk

Wideo

Prof. Jerzy Bralczyk mówi o miejscu „gniewu” i „buntu” w języku. Jaką historię mają te słowa? Jak zmieniało się ich znaczenie? Jakie mają obecnie konotacje? Wystąpienie podczas VII Konferencji Nienieodpowiedzialni „Bunt i gniew w (nie)odpowiedzialnym życiu i biznesie”, która odbyła się 6 listopada 2019 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

Podziel się

Facebook / Twitter / LinkedIn

Komentarze
Facebook Twitter LinkedIn RSS