Humanizm wobec klientów się opłaca

Wideo

Wystąpienie odbyło się podczas IV Konferencji Nienieodpowiedzialni „Człowiek czy biznes vs. człowiek i biznes. Jak branża finansowa może zarabiać pamiętając o człowieku? ” 13.10.2016 r. Prezentacja Aleksandry Stanek – Kowalczyk znajduje się w zakładce Materiały.

Podziel się

Facebook / Twitter / LinkedIn

Komentarze
Facebook Twitter LinkedIn RSS