Jak branża finansowa może wspierać ekonomię społeczną?

Jak branża finansowa może wspierać ekonomię społeczną?

Artykuły

Jak wskazuje prof. Hausner, ekonomia społeczna w Europie osiąga imponujące wyniki – podmioty ekonomii społecznej stanowią ok. 10% ogółu europejskich przedsiębiorstw, co daje w liczbach bezwzględnych 2 mln przedsiębiorstw społecznych. W Polsce funkcjonuje blisko 1200 spółdzielni socjalnych, a organizacji pozarządowych, które deklarują prowadzenie działalności gospodarczej, jest blisko 8000. Przykładów dobrze prosperujących przedsiębiorstw w Polsce jest wiele.

Jak wskazuje prof. Hausner, ekonomia społeczna w Europie osiąga imponujące wyniki – podmioty ekonomii społecznej stanowią ok. 10% ogółu europejskich przedsiębiorstw, co daje w liczbach bezwzględnych 2 mln przedsiębiorstw społecznych. W Polsce funkcjonuje blisko 1200 spółdzielni socjalnych, a organizacji pozarządowych, które deklarują prowadzenie działalności gospodarczej, jest blisko 8000. Przykładów dobrze prosperujących przedsiębiorstw w Polsce jest wiele.

Jak branża finansowa może wspierać ekonomię społeczną?

 

Dla niektórych biznes to wróg ideologiczny, kapitaliści, kierujący się wyłącznie ślepą żądzą zysku, nie zważając na ludzi ani na środowisko. Dla innych sektor prywatny jest światem nieznanym, z którym rzadko się spotykają i o którym rzadko myślą. A dla bardzo niewielu, dla pragmatycznej i oportunistycznej mniejszości przedsiębiorstw społecznych, firmy prywatne są potencjalnymi bądź aktualnymi partnerami w interesach. Patrząc z drugiej strony, prywatny biznes najczęściej reaguje na obywateli świata non profit brakiem zainteresowania, niezrozumieniem oraz protekcjonalnością. Jest kilka takich firm, które widzą tu okazję do zrobienia dobrego interesu i stają się gorącymi zwolennikami przedsiębiorczości społecznej, dając sobie jednocześnie możliwość zrobienia czegoś dobrego i zrobienia tego dobrze.(„Nie ma biznesu nad biznes społeczny”, L. Black, J. Nicholas)

Ekonomia społeczna to taki sposób prowadzenia działalności gospodarczej, by służyła ona przede wszystkim realizacji określonych celów społecznych – funkcjonując w realiach wolnego rynku i korzystając z jego mechanizmów. Używane są również terminy gospodarka społeczna czy przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorstwa społeczne to podmioty gospodarcze, których działalność ma cele społeczne. Korzystają z narzędzi i technologii biznesu, aby osiągnąć korzyści społeczne, np. poprzez dostarczanie dobrej jakości usług publicznych, działanie na rzecz rozwoju lokalnego czy przywracanie godności i niezależności ekonomicznej ludziom wykluczonym społecznie. Działają pod różnymi markami i formami prawnymi, jak spółdzielnie socjalne, spółki pożytku publicznego, non profit lub te należące do organizacji pozarządowych, spółdzielnie pracy, wzajemnościowe fundusze poręczeniowe i pożyczkowe, wreszcie organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą.

Jak wskazuje prof. Hausner, ekonomia społeczna w Europie osiąga imponujące wyniki – podmioty ekonomii społecznej stanowią ok. 10% ogółu europejskich przedsiębiorstw, co daje w liczbach bezwzględnych 2 mln przedsiębiorstw społecznych. W Polsce funkcjonuje blisko 1200 spółdzielni socjalnych, a organizacji pozarządowych, które deklarują prowadzenie działalności gospodarczej, jest blisko 8000.  Przykładów dobrze prosperujących przedsiębiorstw w Polsce jest wiele. Czy byliście już w Parku Jurajskim w Bałtowie? Próbowaliście przysmaków ze Spiżarni Prababuni Wspólnoty Chleb Życia? A może nocowaliście w Pensjonacie u Pana Cogito w Krakowie? To wszystko to biznesy osadzone i funkcjonujące na zasadach przedsiębiorczości społecznej, a mimo to dobrze prosperujące na konkurencyjnym rynku. O innych sprawdzonych przykładach działań przedsiębiorstw społecznych można poczytać na portalu www.ekonomiaspoleczna.pl w dziale Dobre praktyki. Zaś propozycje produktów i usług przedsiębiorstw społecznych promuje baza www.wybieram.es.

Jak to wszystko ma się do branży finansowej?

Po pierwsze, patrząc czysto biznesowo, jak wskazują wyżej wymienione dane, jest to sektor rozwijający się. W ciągu najbliższych lat Unia Europejska będzie przeznacza duże środki na rozwój ekonomii społecznej. Będą powstawały nowe miejsca pracy i nowe podmioty gospodarcze, dla których banki nie mają specjalnie dedykowanej oferty produktów. Nadal jest to obszar słabo zagospodarowany, można by rzec – niedoceniany. W takich krajach jak Francja czy Wielka Brytania wsparcie podmiotów ekonomii społecznej przez bank to już tradycja. I nie chodzi tu tylko o znane wielu osobom mikrokredyty, tak bardzo wypromowane przez noblistę Muhammada Yunusa, a stosowane przez inne kraje w Europie.
Po drugie, należy spojrzeć na korzyści dla obu stron. Jeśli możemy przyczynić się do tego, że dany bank będzie miał więcej klientów dzięki temu, że lokalna przedsiębiorczość będzie dynamiczniej się rozwijała, a ludzie, którzy są zagrożeni wykluczeniem społeczno-ekonomicznym, będą mieć szansę na godziwe życie, to jest to sytuacja, w której wszyscy wygrywają.
Po trzecie, jeżeli wśród klientów pojawią się dobrze funkcjonujący przedsiębiorcy społeczni, a dany bank będzie dobrze umiał sprostać ich oczekiwaniom, to jego misja jako instytucji zaufania publicznego będzie spełniona. A o owo zaufanie każdy bank zabiega.
Po czwarte, współpraca banku z przedsiębiorstwami społecznymi to nowe możliwości i innowacje w obszarze działań społecznie odpowiedzialnych. Począwszy od prostych zakupów produktów czy usług, a skończywszy na wolontariacie kompetencyjnym – to dla sektora ekonomii społecznej szalenie ważna współpraca. Pozyskanie stałego klienta dla każdej firmy jest bezcenne.
Po piąte, dlaczego nie spróbować nowych rozwiązań i np. nie zorganizować spotkania pracowników w przedsiębiorstwie społecznym? Przykłady można byłoby mnożyć, ale rekomenduję wizytę studyjną w wybranych 2–3 firmach społecznych, a pomysłów na współpracę pojawi się mnóstwo.

Czy warto zaryzykować?

Zdecydowanie tak! Aby prowadzić przedsiębiorstwo społeczne, trzeba mieć charakter. Na założenie takich przedsiębiorstw decydują się ludzie odpowiedzialni, znający problemy swojej społeczności, a jednocześnie – odważni na tyle, by podjąć biznesowe ryzyko, nie tracąc z oczu wartości innych niż finansowe. Bagaż doświadczeń pozwala im z determinacją i optymizmem patrzeć w przyszłość, a jednocześnie trzeźwo ocenić warunki biznesowe. Dla nich zawsze wartością pozostaje jakość wykonanej pracy. Decydując się na współpracę z przedsiębiorstwem społecznym, zyskujemy nie tylko solidnego, znającego świat biznesu oraz potrafiącego podejmować ryzyko partnera biznesowego. Rozpoczynamy współpracę z ludźmi z charakterem, którzy potrafili swojej działalności wyznaczyć szersze cele niż wyłącznie ekonomiczne; ludźmi, którzy ­– dostarczając produktów i usług wysokiej jakości – świadomie i celowo dbają o zysk lokalnej społeczności, a w szerszym kontekście – całego społeczeństwa.

Magdalena Klaus  Prezes zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Magdalena Klaus Prezes zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Podziel się

Facebook / Twitter / LinkedIn

Komentarze
Facebook Twitter LinkedIn RSS