Kongres Consumer Finance już 5-6 grudnia w Warszawie

Kongres Consumer Finance już 5-6 grudnia w Warszawie

Wiadomości

Na pytania o przyszłość rynku consumer finance odpowiedzą eksperci podczas tegorocznego Kongresu Consumer Finance, który odbędzie się w dniach 5-6 grudnia 2019 w warszawskim Centrum Giełdowym przy ul. Książęcej 4. Od kilkunastu lat Kongres Consumer Finance to największe branżowe forum dyskusyjne o wyzwaniach, problemach i perspektywach rynku consumer finance. Podczas tegorocznej XV edycji w trudnym momencie dla branży, wobec wyzwań sektorowych podejmujemy dyskusję o tym jak adaptować organizacje do zmian otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego.

Kongres zainauguruje wystąpienie dr hab. Prof. UG Dariusza Filar, który wygłosi prezentację nt. prognoz otoczenia makroekonomicznego sektora finansowego.

W ramach wystąpień wprowadzających przedstawione zostaną również prognozy i wyzwania dla rynku consumer finance. Doktor Mariusz Cholewa, Prezes Zarądu Biura Informacji Kredytowej zaprezentuje
najbardziej aktualne i pogłębione dane przekrojowe z rynku consumer finance w odniesieniu do charakterystyk konsumenta i konkurencji oraz wpływu regulacji na sytuację firm pożyczkowych. Doktor Marta Penczar z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawi wyniki badania eksperckiego identyfikującego prawdopodobne wyzwania i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju rynku consumer finance będące kontynuacją rozważań tegorocznej debaty nt. mapy wyzwań/zagrożeń dla CF, która odbyła się podczas EKF 2019 w Sopocie.

Podczas Kongresu odbędą się debaty specjalistyczne podparte prezentacjami wprowadzającymi. Wśród tematów:

  • Kierunki ewolucji modeli biznesowych na rynku consumer finance. (Opieka merytoryczna: BNP Paribas Cardif we współpracy z Fines S.A.)
  • Responsible consumer finance – konsument, instytucja finansowa i regulator. (Opieka merytoryczna: Europejski Kongres Finansowy)
  • Regulacje roku 2019/2020 z perspektywy ich wpływu na rynek CF. (Opieka merytoryczna: Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce)
  • Nowe technologie consumer finance– szanse czy ryzyko. Opieka merytoryczna: Blue Media, Vivus Finance
  • Wyłudzenia i bezpieczeństwo na rynku consumer finance. (Opieka merytoryczna: ERIF BIG, Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego)

Pierwszego dnia Kongresu zostaną ogłoszone wyniki konkursu na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu VERBA VERITATIS.

Do udziału w Kongresie zapraszamy kadrę zarządzającą banków, instytucji ubezpieczeniowych, instytucji pożyczkowych, firm pośrednictwa i doradztwa finansowego oraz instytucji świadczących usługi dla sektora przedsiębiorstw finansowych.

PROGRAM

REJESTRACJA

Na wydarzenie serdecznie zapraszają współorganizatorzy: Gdańska Akademia Bankowa oraz Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Nienieodpowiedzialni są patronem medialnym wydarzenia. Więcej informacji o Kongresie na stronie www.kcf.projektekf.pl

Podziel się

Facebook / Twitter / LinkedIn

Komentarze
Facebook Twitter LinkedIn RSS