Kongres "Prawo dla odpowiedzialności" w dniach 20-21 czerwca

Kongres "Prawo dla odpowiedzialności" w dniach 20-21 czerwca

Wiadomości

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland, od 37 lat zrzeszające młodych prawników i aktywnie działające na rzecz środowiska prawniczego w Polsce, pragnąc otworzyć się na nowe inicjatywy, pokazać swoje przywiązanie do praw człowieka i zaangażowanie społeczne, organizuje w dniach 20-21 czerwca Kongres „Prawo dla odpowiedzialności”. Nienieodpowiedzialni są partnerem merytorycznym wydarzenia.
Kongres „Prawo dla odpowiedzialności” to jedyne wydarzenie w Polsce w całości poświęcone prawnemu aspektowi społecznej odpowiedzialności biznesu. Przedsiębiorcy, prawnicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej spotkają się w dniach 20–21 czerwca w Digital Knowledge Village przy ul. Puławskiej 457 w Warszawie, by wspólnie rozpocząć dyskusję na temat relacji CSR i prawa. W ramach dwudniowego wydarzenia uczestnicy będą mogli wziąć udział w panelach dyskusyjnych poświęconych różnym dziedzinom prawa i wielu strategiom CSR prezentowanym przez zaproszonych gości. Artur Nowak-Gocławski będzie jednym z uczestników panelu „Wpływ odpowiedzialności społecznej na wizerunek marki i wybory konsumenckie”.
Pierwszy dzień wydarzenia zakończy się uroczystym bankietem networkingowym, podczas którego zaprezentowane zostaną wyniki Badania „Studenci prawa w Polsce”, stanowiący kolejną płaszczyznę wymiany doświadczeń dla uczestników projektu.
Promocji wydarzenia towarzyszyć będzie kampania społeczna „Mam prawo do odpowiedzialności”, w której podkreślone zostanie prawo społeczeństwa do oczekiwania działalności społecznie odpowiedzialnej.
Zapisy na wydarzenie trwają, znajdziecie je pod adresem: http://kongres.elsa.org.pl/zapisy/
Zapraszamy!

Podziel się

Facebook / Twitter / LinkedIn

Komentarze
Facebook Twitter LinkedIn RSS