Mariusz Klimczak – Prezes Zarządu BOŚ S.A.

Mariusz Klimczak – Prezes Zarządu BOŚ S.A.

Wywiady

Jeszcze kilka lat temu rzeczywiście można było mówić o swego rodzaju modzie na CSR. Dziś jest to już trwały i poważnie traktowany fragment działalności korporacyjnej. Istotne jest wszakże, aby społeczna odpowiedzialność biznesu była rozumiana i budowana w sposób przemyślany, była częścią długofalowej strategii firmy. Dopiero wtedy może ona przynieść policzalne korzyści, które są, co warto podkreślić, nie tylko wizerunkowe. Wiemy o tym w BOŚ Banku.

Jeszcze kilka lat temu rzeczywiście można było mówić o swego rodzaju modzie na CSR. Dziś jest to już trwały i poważnie traktowany fragment działalności korporacyjnej. Istotne jest wszakże, aby społeczna odpowiedzialność biznesu była rozumiana i budowana w sposób przemyślany, była częścią długofalowej strategii firmy. Dopiero wtedy może ona przynieść policzalne korzyści, które są, co warto podkreślić, nie tylko wizerunkowe. Wiemy o tym w BOŚ Banku.

Czy zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes są mrzonką, modą czy trwałym trendem w budowaniu strategii firm i ich bieżącym zarządzaniu?

Jeszcze kilka lat temu rzeczywiście można było mówić o swego rodzaju modzie na CSR. Dziś jest to już trwały i poważnie traktowany fragment działalności korporacyjnej. Istotne jest wszakże, aby społeczna odpowiedzialność biznesu była rozumiana i budowana w sposób przemyślany, była częścią długofalowej strategii firmy. Dopiero wtedy może ona przynieść policzalne korzyści, które są, co warto podkreślić, nie tylko wizerunkowe. Wiemy o tym w BOŚ Banku. Szereg naszych działań, nowo wprowadzanych produktów, ma bardzo ścisły związek z naszą misją, posiadając niejako „zaszyty w sobie”: pierwiastek eko.

To, że zawsze byliśmy mocni w ekologii, wiązaliśmy czysto biznesowe działania z korzyściami dla otaczającego nas środowiska, dziś przynosi wymierne efekty. Mamy zaangażowanych w krzewienie postaw prośrodowiskowych pracowników, know-how, jesteśmy odbierani jako wiarygodny partner w dziedzinie przedsięwzięć z szeroko pojętej ochrony środowiska.

Proszę spróbować opisać lidera wybitnej organizacji za 10 lat, jakie ma cechy, czym się kieruje, co jest dla niego ważne, jak podchodzi do pracowników i interesariuszy?

Nie trzeba czekać dziesięciu lat. Takie cechy można wymienić już dziś, ponieważ są ponadczasowe. Wzorcowy lider, to menedżer który słucha, a autorytet zdobywa nie rozkazami, a podejściem i otwarciem na innych. Cechuje go zaangażowanie i charyzma. Warto też pamiętać o tym, aby aktywnie szukać liderów w organizacji, którą kierujemy. Taką platformą może być np. wolontariat – ktoś, kto pociągnie za sobą innych do pracy społecznej może się okazać świetny w budowaniu relacji biznesowych.

W jaki sposób Bank może oddziaływać negatywnie lub pozytywnie na środowisko naturalne?

Jest wiele możliwości, oczywiście tych pozytywnych.  Z jednej strony mogą to być działania ściśle związane z biznesem, z drugiej przedsięwzięcia realizowane w ramach szerszych społecznych inicjatyw:  wspieranie akcji chroniących środowisko naturalne, projektów edukacyjnych. Tu duże znaczenie może mieć choćby wolontariat pracowniczy.

W BOŚ Banku staramy się być możliwie najbardziej spójni z naszą misją. Mamy szereg produktów wspierających proekologiczne inwestycje, angażujemy się mocno w przedsięwzięcia mające wpływ na nasze otoczenie – jak np. Inicjatywa JESSICA.

Powołaliśmy także Fundację BOŚ, która w ciągu kilka lat stała się drugim rozpoznawalnym brandem wśród fundacji bankowych na naszym rynku.

Nie możemy też zapominać o bezpośrednim wpływie na środowisko. W BOŚ Banku obliczyliśmy wielkość naszej emisji CO2, a następnie – w ramach działań offsetowych – posadziliśmy 50 tys. drzew, które połączyły dwa obszary naturowe w nadleśnictwie Celestynów pod Warszawą.

Jakie inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem podejmuje Pana Bank?

W naszym przypadku warte podkreślenia są szczególnie te, które są bliskie ekologicznej misji BOŚ Banku. To dość szerokie spektrum działań. Wspominałem już o czysto bankowych produktach wyróżniających się „zaszytym w nich” pierwiastkiem eko. Jako przykład mogę podać drugą już falę akcji „2 zł dla Zwierzaka”. W ramach tego projektu od każdej założonej w BOŚ lokaty odprowadzamy z własnych środków po 2 zł na specjalny fundusz wspierający ochronę gatunków dzikich zwierząt. O tym, gdzie trafią pieniądze decyduje ogólnopolskie głosowanie.

Wizytówką naszych działań CSR – w zakresie społecznego zaangażowania biznesu są przedsięwzięcia realizowane przez Fundację BOŚ – program „Aktywnie po zdrowie” skupiający ponad 200 tys. dzieci z polskich szkół, akcja „Szkolne smaki”, której celem jest wprowadzenie do stołówek w szkołach zdrowego jedzenia, czy wreszcie wolontariat pracowniczy w ramach którego realizowane są niewielkie, ale ważne z punktu widzenia lokalnych społeczności akcje.

To również działania edukacyjne w internecie – BOŚ Bank jest wydawcą portalu eko-Polska promującego zdrowy eko styl życia, zielone technologie i miejsca warte odwiedzenia choćby na weekend.

Jakie znaczenie ma społeczna odpowiedzialność biznesu w sektorze finansowym?

Kolosalne. Banki to przecież instytucje zaufania publicznego. Dlatego tak ważne jest, żeby przyjęta przez daną instytucję misja, strategia, w której można znaleźć odniesienia do społecznej odpowiedzialności biznesu, nie była tylko pustym zapisem czy jednostkowym działaniem na pokaz. My traktujemy CSR poważnie i dlatego budujemy relacje fair z klientami, interesariuszami i pracownikami.

Mariusz Klimczak – Prezes Zarządu BOŚ S.A.
Mariusz Klimczak – Prezes Zarządu BOŚ S.A.
Podziel się

Facebook / Twitter / LinkedIn

Komentarze
Facebook Twitter LinkedIn RSS