Materiały z konferencji Nienieodpowiedzialni

Materiały z konferencji Nienieodpowiedzialni

Artykuły

W środę, 4 listopada,  ponad 300 osób z branży finansowej i jej otoczenia zebrało się w „Sali pod Kopułą” w Ministerstwie Gospodarki podczas III konferencji Nienieodpowiedzialni „Źródła wartości branży
finansowej”
aby dowiedzieć się jakie są pozafinansowe czynniki tworzące ekonomiczną wartość firm z branży finansowej. Konferencja nie była hermetycznym, wyłącznie branżowym spotkaniem, co jak podkreślali uczestnicy było jej dużą zaletą, tylko otwartą formułą, zachęcającą do dialogu licznie przybyłych przedstawicieli branży finansowej, administracji publicznej, organizacji
pozarządowych i środowisk akademickich.  Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z wieloma przykładami z branży jak mogą być realizowane innowacje społeczne, wolontariat, filantropia, aby tworzyć wartość dla firmy, pracowników i całego otoczenia. Wysłuchali inspirujących prelekcji oraz ekscytującej debaty oksfordzkiej, która przejdzie do historii, jako pierwsza otwarta debata o odpowiedzialności banków, która zgromadziła tak wielu ekspertów, praktyków i liderów opinii, również z udziałem publiczności.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z konferencji – dostępne są tutajhttp://2015.nienieodpowiedzialni.pl/materialy.html  

Podziel się

Facebook / Twitter / LinkedIn

Komentarze
Facebook Twitter LinkedIn RSS