Nagroda „Człowiek wiedzy i doświadczenia”

Nagroda „Człowiek wiedzy i doświadczenia”

Wiadomości

Rusza 1. edycja nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia”
Koalicja Prezesi-Wolontariusze nagrodzi wolontariuszy kompetencji.  Nienieodpowiedzialni są patronem medialnym tego wydarzenia.
Wiedza jest bardzo silnym impulsem dla rozwoju, wzmacnia motywację wewnętrzną, dodaje odwagi do działania, ale także wspiera twórcze rozwiązywanie problemów angażując różne pokolenia: tych doświadczonych i tych z energią zmieniania świata. W procesie przekazywania wiedzy, nieocenioną rolę odgrywa wolontariat kompetencji. Doceniając jego rolę, Koalicja Prezesi-Wolontariusze wspierana organizacyjnie przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Inwestycje Społeczne, postanowiła przyznać Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia”. O tytuł mogą starać się osoby, które w ciągu ostatnich trzech lat aktywnie angażowały się wolontariacko, przekazując swoją wiedzę i umiejętności innym.

Pierwsza edycja Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia” odbędzie się jesienią 2017 roku. Kandydata może zgłosić każda osoba, organizacja pozarządowa lub innego rodzaju instytucja, w której realizowany jest wolontariat kompetencji. Zgłoszenia przyjmowane będą od 11 września do 20 października 2017 roku. Oceniane będą realne działania polegające na dzieleniu się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym, podjęte w 2015, 2016 roku oraz w pierwszej połowie 2017 roku.

Organizacjami z reguły zarządzają doświadczeni menadżerowie, którzy zdobyli znaczny kapitał wiedzy. Z drugiej strony osoby u progu kariery zawodowej nie posiadają kapitału wiedzy i doświadczenia, kapitału społecznego. Ta dysproporcja zasobów pomiędzy przywódcami biznesowymi a początkującymi liderami organizacji pozarządowych czy startupów przedsiębiorczości społecznej sprawia, że wiedza dzielona i zdobywana w projektach wolontariackich może mieć szczególną wartość, mówi Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Wyboru laureatów dokona kapituła, w skład której wejdą członkowie Koalicji Prezesi-Wolontariusze. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 5 grudnia 2017 roku, podczas V Konferencji Koalicji Prezesi-wolontariusze. Nagroda wiąże się z przyznaniem laureatom tytułu „Człowiek wiedzy i doświadczenia”. Wniosek zgłoszeniowy oraz regulamin nagrody dostępne są na portalu Koalicji Prezesi-wolontariusze: www.dobrybiznes.info.

Podziel się

Facebook / Twitter / LinkedIn

Komentarze
Facebook Twitter LinkedIn RSS