Nienieodpowiedzialni to marka

Nienieodpowiedzialni to marka

Artykuły

Paweł Oksanowicz
dziennikarz, autor programu „BizON – Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny” w radiu MUZO FM

Nienieodpowiedzialni to marka biznesowo-społecznościowa, a także ruch intelektualny, którego celem jest zmiana wewnętrzna branży finansowej i szerzej – współczesnego biznesu. Nazwa odnosi się do odpowiedzialności. Ta cnota jest kluczem działania, jest postawą jaką powinniśmy przyjąć na co dzień wobec wszystkich, aby nie stracić szansy rozwoju siebie, życiowego i zawodowego celu, aby po prostu być człowiekiem i obywatelem. Powinniśmy też wymagać jej od biznesu na równi z zaangażowaniem społecznym, w powiększanie kapitału społecznego.

Misja i wartości

Nienieodpowiedzialnych napędza siła ANG Spółdzielni, jedynej firmy finansowej w kraju z powodzeniem działającej w modelu współwłasności. Firma ta wyróżnia się także w krajowym środowisku CSR, społecznej odpowiedzialności biznesu. Przede wszystkim buduje relacje biznesowe z otoczeniem oparte na etyce i poszanowaniu potrzeb klientów oraz partnerów. tj.: Odpowiedzialnie podchodzi do kolejnych obszarów corporate social responsibility, tj., na różne sposoby wspiera:

  • edukację finansowa klientów, dzieci i młodzieży,
  • młodzież z trudnym startem,
  • przyjacielsko wspiera inne firmy/organizacje w działaniach CSR

Wreszcie, prowokuje do refleksji, rozmów, dialogu i działań mających na celu etyczną odnowę branży finansowej i biznesu jako takiego.

Działanie

Nienieodpowiedzialni to ważne zobowiązanie, wydarzenie, a także nieustanny proces adresowany do menadżerów firm finansowych, pracowników, liderów i przywódców. A także regulatorów, badaczy i – oczywiście klientów. Niezwykle ważna jest w nim autorefleksja samego biznesu, bo jak mówi Artur Nowak-Gocławski – „Chcemy żyć godnie i sensem, tworzyć firmy lub pracować w  firmach, które osiągają ekonomiczny sukces zachowując przy tym przywiązanie do swoich autentycznych wartości. Są nimi etyka, brak misseligu, troska o dobro wspólne”.

I tak, w ramach Nienieodpowiedzialnych od 2013 roku firma ANG:

  • zorganizowała pięć konferencji o etyce w biznesie i życiu,
  • prowadzi portal nienieodpowiedzialni.pl,
  • raz w roku wydaje gazetę podsumowującą działania w ramach projektu,
  • od 2018 roku wydaje książkę „Rozmowy o odpowiedzialności”.

Coroczna bezpłatna konferencja w ramach CSR w ANG Spółdzielni gromadzi setki gości: pracowników branży finansowej, NGO, dziennikarzy, naukowców, jak i dla osobywystępujące. W ciągu tych pięciu lat konferencji Nienieodpowiedzialni spotkaliśmy się na scenie z autorytetami społecznymi, naukowymi, biznesowymi. Byli to chociażby prof. Magdalena Środa, Szymon Hołownia, dominikanin Maciej Zięba. Rok po roku występowali oni w żywo przyjmowanym przez publiczność cyklu Siedem grzechów głównych, za każdym razem odnosząc wiekowe założenia moralne do dzisiejszego życia. Byli to też prof. Jerzy Hauser z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i prof. Piotr Płoszajski, kierownik Katedry Teorii Zarządzania SGH. Niezwykle ważne wystąpienia mieli dla nas Józef Wancer, prezes zarządu BGZ BNP Paribas  i Brunon Bartkiewicz, prezes zarządu ING Banku Śląskiego. Naukowcy jak chociażby Natalia Hatalska zajmująca się foresightami przyciągnęła uwagę sprawami przyszłości. Co roku prof. Dominika Maison ma dla nas badania naukowe; ostatnio – „Czy Polacy są odpowiedzialnymi konsumentami?”, realizowane na zlecenie Nienieodpowiedzialnych.

W cyfrowej postaci

Na stronie internetowej www.nienieodpowiedzialni.pl można zapoznać się z efektami konferencji w postaci zapisów wywiadów, tekstów odnoszących się do tematu wiodącego. Na bieżąco pokazujemy tu dobre praktyki w biznesie finansowym i nie tylko. Prowadzimy nieustanną dyskusję w tematyce etyki zawodowej, kodeksów etyki w pracy, pobudzamy liderów i przywódców do refleksji na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Cieszy nas każdy post czytelników, którzy żywo reagują wywiadami/artykułami zamieszczane w Internecie, jak było w przypadku prof. Wiktora Askanasa, sędziego Kanadyjskiego Trybunału Ochrony Konsumenta i Konkurencji, który jest odpowiednikiem NSA w Polsce. Niepodważalna jest aktualność rozmowy z Sylwestrem Pedowiczem, szefem Ikano Banku w Polsce (grupa Ikea), czy teksty dr filozofii, coacha i trenera Adama Anuszkiewicza, i innych.

Tradycyjnie

Coroczne papierowe wydanie gazety Nienieodpowiedzialni to zapis na tradycyjnym nośniku naszych starań o dobre przykłady CSR – jest to też darmowa publikacja CSR w kilkutysięcznym nakładzie. Można tu zetknąć się z międzynarodowymi autorytetami naukowymi i etycznymi, biznesowymi, którzy wypowiadają się o odpowiedzialnym biznesie. Chociażby z prof. Ladislauem Dowborem z Uniwersytetu w Sao Paulo, współtwórcąnajwiększego programu socjalnego na świecie – brazylijskiej Bolsa Familia, czy prezesemmBanku Cezarym Stypułowskim.

I wreszcie od 2018 roku Nienieodpowiedzialni wydają książkę podejmującą tematy już przedstawione, której dochód ze sprzedaży jest przeznaczony w całości na CSR i rozwój projektu, o której piszemy szerzej tutaj.

Nienieodpowiedzialni przenoszą refleksję o współczesnym biznesie na poziom szczerości i pokory. Są krokiem w kierunku prawdy, a dialog o służbie, etyce, odpowiedzialności biznesu i odpowiedzialnej sprzedaży jest częścią przebudowy paradygmatu biznesu. Szczególnie chodzi o branżę finansową, ale marzeniem twórców Nienieodpowiedzialnych są firmy ze wszystkich branży, z których dumni są ich twórcy, pracownicy, klienci. Tu też mówi się wyraźnie o przywództwie i powinnościach obywatelskich. „Podsuwamy wiedzę jak lepiej rozumieć świat i zachęcamy do działania” – dodaje Artur Nowak-Gocławski, szef ANG Spółdzielni.

Podziel się

Facebook / Twitter / LinkedIn

Komentarze
Facebook Twitter LinkedIn RSS