O Fundacji

Fundacja została powołana do życia w 2013 roku przez ANG pod nazwą „Będę Kim Zechcę”. W listopadzie 2018 r. zmieniła nazwę na „Nienieodpowiedzialni”. Najważniejsze inicjatywy fundacji skupiają się wokół promocji etyki w biznesie i odpowiedzialnej sprzedaży oraz edukacji finansowej i wsparcia przedsiębiorczości młodych ludzi. W ramach fundacji działa program wolontariatu pracowniczego Będę Kim Zechcę, którego uczestnicy prowadzą warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące finansów oraz odpowiedzialnej przedsiębiorczości. Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.bedekimzechce.pl

Celami statutowymi Fundacji są:

  1. Inicjowanie i wspieranie edukacji i rozwoju młodzieży, uczniów szkół gimnazjalnych, liceów oraz studentów.
  2. Propagowanie wykorzystywania nowoczesnych technologii w budowaniu społeczeństwa informatycznego.
  3. Popularyzacja idei wspierania przedsiębiorczości młodych ludzi.
  4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
  5. Budowanie postaw odpowiedzialności społecznej biznesu i jego zrównoważonego rozwoju.
  6. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, edukacyjna, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska.

Fundacja  od grudnia 2016 r. posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

DANE KONTAKTOWE:

Fundacja Nienieodpowiedzialni
ul. Dziekońskiego 1
00-728 Warszawa

Numer rachunku: 08 2490 0005 0000 4530 8363 5569
NIP: 521 365 1221
KRS: 0000 463 497

mail: kontakt@nienieodpowiedzialni.pl
tel: 22 395 50 45

 

Podziel się

Facebook / Twitter / LinkedIn

Facebook Twitter LinkedIn