O nas

„Jeżeli wiesz co jest dobre a co złe to prostu idziesz swoją drogą (…)

nie chodzi o to by iść do celu, chodzi o to by iść po słonecznej stronie”

Marek Edelman.

O PROJEKCIE

NIENIEODPOWIEDZIALNI to projekt, który zrodził się z potrzeby naszego poszukiwania odpowiedzi na pytania, czym jest dobro, a czym zło w dzisiejszym świecie. Naszego poszukiwania jako ludzi, jako pracowników, przedsiębiorców, liderów i przywódców. Chcemy żyć godnie i sensem, chcemy tworzyć firmy lub pracować w  firmach, które osiągają ekonomiczny sukces, zachowując przy tym przywiązanie do swoich autentycznych wartości wśród których troska o dobro wspólne jest ważna. Marzymy o firmach, z których będziemy dumni, które są świadome swojego wpływu społecznego i służebnej roli, jaką mają do spełnienia. Chcemy przedsiębiorców biorących odpowiedzialność za to, jaki będzie świat, który otacza nas dzisiaj i w jakim świecie będą żyć nasi następcy – to rozstrzyga się tu i teraz.

W ramach projektu, zainicjowanego w 2013 roku przez  Grupę ANG S.A. (kiedyś ANG Spółdzielnia),  zorganizowaliśmy już osiem konferencji, prowadzimy portal www.nienieodpowiedzialni.pl,  raz w roku wydajemy gazetę podsumowującą nasze działania w ramach projektu,  a w 2018 roku rozpoczęliśmy cykl książkowy „Rozmowy o odpowiedzialności” – zbiory rozmów z niezwykłymi ludźmi o tym, co ważne i nie. Dalej, jesteśmy zarówno jako ANG jak i Nienieodpowiedzialni partnerami, przyjaciółmi wielu inicjatyw, które podejmują wysiłek pracy na rzecz dobra wspólnego.

W ramach naszego projektu mówimy o służbie, etyce, odpowiedzialności biznesu, jego odpowiedzialności społecznej i odpowiedzialnej sprzedaży. Szczególny wzgląd mamy na wyzwania branży finansowej, jako tej, której częścią jesteśmy i jako tej, której wpływ na świat jest szczególny.

Mówimy o przywództwie i powinnościach obywatelskich. Mówimy o tym, co pomoże nam wszystkim lepiej zrozumieć świat, w którym żyjemy i się w nim odnaleźć.

Antoine de Saint-Exupery w „Ziemi, planecie ludzi” pisał, że „(…) być człowiekiem to właśnie być odpowiedzialnym. To znać uczucie wstydu w obliczu nędzy, nawet tej nędzy, której nie jesteśmy winni. To odczuwać dumę ze zwycięstwa odniesionego przez kolegów. To czuć, kładąc swoją cegłę, że się bierze udział w budowaniu świata”.

Artur Nowak-Gocławski, Nienieodpowiedzialni i Grupa ANG S.A.

INICJATOR PROJEKTU


Inicjatorem Fundacji i projektu Nienieodpowiedzialni jest ANG Spółdzielnia. Jest to profesjonalna organizacja pośrednictwa finansowego, która jako jedyna w branży działa w formie prawnej pracowniczej spółki akcyjnej, z którą współpracuje ponad 900 ekspertów finansowych z całej Polski. Partnerami biznesowymi ANG są wszystkie najważniejsze instytucje finansowe w kraju. Grupa ANG jest organizacją, która dokłada wszelkich starań, aby być firmą  odpowiedzialną społecznie i rozwijać się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

GOSPODARZ PROJEKTU

Fundacja została powołana do życia w 2013 roku przez ANG pod nazwą „Będę Kim Zechcę”. W listopadzie 2018 r. zmieniła nazwę na „Nienieodpowiedzialni”. Najważniejsze inicjatywy fundacji skupiają się wokół promocji etyki w biznesie i odpowiedzialnej sprzedaży oraz edukacji finansowej i wsparcia przedsiębiorczości młodych ludzi. W ramach fundacji działa program wolontariatu pracowniczego Będę Kim Zechcę, którego uczestnicy prowadzą warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące finansów oraz odpowiedzialnej przedsiębiorczości. Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.bedekimzechce.pl

Celami statutowymi Fundacji są:

  1. Inicjowanie i wspieranie edukacji i rozwoju młodzieży, uczniów szkół gimnazjalnych, liceów oraz studentów.
  2. Propagowanie wykorzystywania nowoczesnych technologii w budowaniu społeczeństwa informatycznego.
  3. Popularyzacja idei wspierania przedsiębiorczości młodych ludzi.
  4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
  5. Budowanie postaw odpowiedzialności społecznej biznesu i jego zrównoważonego rozwoju.
  6. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, edukacyjna, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska.

Fundacja  od grudnia 2016 r. posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Koordynatorem konferencji jest Nienieodpowiedzialni sp. z o.o. – spółka powołana przez Fundację Nienieodpowiedzialni, w której Fundacja ma 100% udziałów. Realizuje w ramach strategii Fundacji działania na rzecz promowania odpowiedzialności w biznesie, w szczególności w sektorze przedsiębiorstw finansowych. Spółka działa non profit.

DOKUMENTY

Polityka prywatności

Uzgodnienia Współadministratorów

Regulamin sklepu NIENIEODPOWIEDZIALNI

Załącznik nr 1 do regulaminu – pouczenie o prawie do odstąpienia

Załącznik nr 2 do regulaminu – formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Protokół reklamacyjny

DANE KONTAKTOWE

Fundacja „Nienieodpowiedzialni”
ul. Dziekońskiego 1
00-728 Warszawa

Numer rachunku: 43 1050 1012 1000 0090 3214 9883
NIP: 521 365 1221
KRS: 0000 463 497

mail: kontakt@nienieodpowiedzialni.pl
tel: 22 395 50 45

Jolanta Grabowska
Jolanta Grabowska


Kierownik Projektu
jolanta.grabowska@grupaang.pl
tel. 795 589 032

Podziel się

Facebook / Twitter / LinkedIn

Facebook Twitter LinkedIn RSS