O projekcie

O projekcie

NIENIEODPOWIEDZIALNI to projekt stanowiący wynik naszych poszukiwań wyjątkowego biznesu. Biznesu, który nie tylko jest rentowny, ale również stanowi dla właścicieli i pracowników dającą radość przygodę. Jesteśmy przedsiębiorcami, tworzymy nasze firmy na bazie pasji i dążymy do wyników finansowych, jednak mamy świadomość, że to nie wszystko. Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za sukces finansowy, ale również za nasz wpływ społeczny. Dlatego bierzemy odpowiedzialność za to, jaki będzie świat, który nas otacza. Oznacza to konieczność zachowania równowagi czterech rzeczywistości – biznesu, wymiaru ludzkiego, społecznego i środowiska. Zrównoważenie biznesu musi się zacząć od odpowiedzialności za podejmowane przez nas decyzje, nie tylko w kategoriach ponoszenia konsekwencji tych decyzji, ale również ich wpływu na rozwój świata.

W ramach projektu zorganizowaliśmy trzy konferencje (w październiku 2013 r., w październiku 2014 r. oraz ostatnia ” Źródła wartości firm branzy finansowej. Jak osiągać zyski i budować zufanie?” w listopadzie 2015r.), prowadzimy portal www.nienieodpowiedzialni.pl oraz w raz w roku wydajemy gazetę podsumowującą konferencję i inne działania w ramach projektu.

Mając w pamięci wyniki naszego badania zaufania do branży finansowej przeprowadzonego w 2014 roku przez Dom Badawczy Maison, chcemy mówić o służbie, etyce, odpowiedzialności biznesu, odpowiedzialności społecznej i odpowiedzialnej sprzedaży. Dyskutujemy też o równowadze, pozafinansowych źródłach wartości naszych firm, szukając dla siebie i branży inspiracji, jak prowadzić wielkie zrównoważone przedsiębiorstwa – takie, z których będziemy dumni, a nie tylko takie, które będą tworzyć dla nas wartość ekonomiczną.

Postulaty, które znajdują się w serwisie są nieodłączną częścią filozofii biznesu zarówno ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych jak i pozostałych firm z Grupy ANG. Chcemy faktycznie je realizować, rozwijać nasz biznes kładąc duży nacisk na odpowiedzialność społeczną firmy i udowadniać niedowiarkom, że nie jesteśmy moralistami składającymi puste obietnice. Jesteśmy też świadomi trudności zadania, bo wszędzie tam, gdzie są ludzie posługujący się wolną wolą, tam też jest ryzyko złych wyborów. Dla nas ważna jest wierność naszym ideałom i dążenie do ich realizacji. Bardzo chcemy osiągać ekonomiczne sukcesy, ale chcemy też udowodniać – również sobie – że można to zrobić zachowując równowagę.

Z pewnością, tak jak każdy biznes, nas również czeka przyszłość tyleż szczęśliwa, co i trudna. Chciałbym jednak, aby zarówno mnie jak i koleżankom i kolegom przewodzącym małym i dużym firmom, przyszłość przyniosła rzecz najważniejszą – poczucie spełnienia. Tego Wszystkim życzę 🙂

Artur Nowak-Gocławski
Artur Nowak-Gocławski

ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych
Fundacja Będę Kim Zechcę
artur@goclawski.pl
tel. 602 472 383

Podziel się

Facebook / Twitter / LinkedIn

Komentarze
Facebook Twitter LinkedIn RSS