O wolontariacie

O wolontariacie

Artykuły

Okazuje się, że z wolontariatem jest trochę tak, jak z prezentami: miło je dostawać, ale jeszcze milej widzieć radość obdarowanego. Oczywiście, tym radość i satysfakcja większe, im bardziej prezent trafiony!

Okazuje się, że z wolontariatem jest trochę tak, jak z prezentami: miło je dostawać, ale jeszcze milej widzieć radość obdarowanego. Oczywiście, tym radość i satysfakcja większe, im bardziej prezent trafiony!

Słowo wolontariat jest stosunkowo nowe w słowniku polskim. Zapożyczone, jak mnóstwo innych tworów językowych, z angielskiego, zastąpiło niezbyt dobrze kojarzący się czyn społeczny, a potem, na przestrzeni kilku lat, nabrało pozytywnego znaczenia. Zmienił się także stosunek do wolontariatu, skojarzenia i motywacje kierujące ludźmi w wolontariat się angażującymi. Choć wciąż głównym powodem, dla którego ludzie decydują się zaangażować w projekty wolontariackie, jest życzliwość, chęć czynienia dobra i pomagania innym, to – jak wynika z raportu z badania „To jest wolontariat” z 2011 roku – wolontariusze nie czują i nie chcą czuć, że cokolwiek tracą, że ich zaangażowanie jest poświęceniem. Zwracają za to dużo uwagi na korzyści czerpane z wolontariatu, tak przez beneficjentów, jak i samych wolontariuszy, cenią pozytywne wartości związane z zaangażowaniem w wolontariat: przebywanie z grupie osób o podobnych zainteresowaniach i temperamencie, możliwość realizacji swoich marzeń i ambicji. Okazuje się, że z wolontariatem jest trochę tak, jak z prezentami: miło je dostawać, ale jeszcze milej widzieć radość obdarowanego. Oczywiście, tym radość i satysfakcja większe, im bardziej prezent trafiony!

Konsekwencją tych zmian jest pojawienie się wielu nowatorskich form wolontariatu, które umożliwiają zaangażowanie większej liczby osób niż w przypadku tradycyjnych akcji. Popularny stał się wolontariat korporacyjny, zwany też pracowniczym, uważany za doskonałe narzędzie HR-owe, przynoszące korzyści – oprócz naturalnie beneficjentów – także firmom i pracownikom. Pracownicy, zazwyczaj wspierani przez swoich zwierzchników, angażują się w projekty, które sami wymyślają, realizują, rozliczają. Zespoły pracowników-wolontariuszy same wybierają dziedzinę i sposób realizacji projektu, w który pragną się zaangażować: czy będzie to ekologia, pomoc dzieciom, działania edukacyjne czy wolontariat akcyjny. To, a także czas zaangażowania w działania wolontariackie musi jednak odpowiadać zarządowi firmy.

Taką zróżnicowaną, bogatą ofertę zaangażowania w działania wolontariackie skierowaną do odpowiedzialnych społecznie firm kieruje przedsiębiorstwo społeczne Garncarska Wioska (www.garncarskawioska.pl). Wolontariusze lub osoby zarządzające firmami mogą wybierać spośród różnych propozycji: od objęcia opieką jednego z zakątków Rajskiego Ogrodu, poprzez pomoc w organizacji jednego z cyklicznych wydarzeń, po udział np. w warsztatach dawnych rzemiosł. Przedmioty wytworzone podczas warsztatów, np. ceramicznych, mogą zostać przekazane na cele charytatywne wybrane przez uczestników akcji.

Warto pamiętać, że firmy i wolontariusze, pomagając instytucjom czy organizacjom, budują wraz z nimi dobro wspólne. W przypadku Garncarskiej Wioski jest to Rajski Ogród – unikalne miejsce edukacji ekologicznej, przyrodniczej i wypoczynku. Wraz z Garncarską Wioską stanowi kompleks oferujący przyrodę i tradycje regionu w pigułce.
Te zróżnicowane oczekiwania wolontariuszy muszą być brane pod uwagę przez organizacje poszukujące wsparcia. Oferta wolontariatu powinna przewidywać współpracę w różnym zakresie z różnymi grupami osób: od działań akcyjnych po długofalowe projekty. Im bardziej urozmaicona oferta, tym większa szansa na zainteresowanie potencjalnych wolontariuszy. Niekoniecznie należy koncentrować się na projektach długofalowych, choć takie są z punktu widzenia organizacji lub przedsiębiorstw społecznych najbardziej korzystne: budują kapitał społeczny organizacji i społeczność, która pozostaje celem komunikacji nawet po zakończeniu projektu. Trzeba pamiętać także o tych, którzy po prostu chcą zrobić coś dobrego, ale mogą poświęcić na to jeden czy dwa dni. Czasem to może być nawet kilka godzin – obecnie takim zabieganym wolontariuszom można zaproponować wolontariat w sieci, czyli e-wolontariat.

Alternatywą dla tradycyjnych działań kojarzonych z wolontariatem: pomocy potrzebującym, domom dziecka, seniorom czy hospicjom są liczne organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne, dające możliwość realizowania odruchu czynienia dobra osobom, które mogą żywić obawy przed emocjami, z jakimi mogą się wiązać wymienione powyżej formy zaangażowania. Każdy, kto ma chwilę wolnego czasu i ochotę, by pomóc, może szybko znaleźć i wykonać proste zadanie on-line, na przykład za pośrednictwem serwisu www.tudu.org.pl.

Innym przykładem nowoczesnego wolontariatu, wolontariatu „naszych czasów”, jest wolontariat kompetencji. Pozwala on na optymalne wykorzystanie umiejętności i wiedzy wolontariuszy, którzy, jak wcześniej wspomniano, zwyczajnie nie mają ochoty angażować się w wyczerpujące emocjonalnie formy pomagania innym. Jeśli więc mamy do czynienia z wysokiej klasy specjalistami, to znacznie lepiej można wykorzystać ich wiedzę i doświadczenie poprzez wolontariat kompetencji. Dlatego tak liczne grono najlepszych menedżerów zdecydowało się dołączyć do koalicji Prezesi Wolontariusze. Trzeba zaznaczyć, że sektor finansowy jest w koalicji silnie reprezentowany przez prezesów największych banków, towarzystw ubezpieczeniowych i funduszy inwestycyjnych (więcej na ten temat na stronie www.dobrybiznes.info.pl).

Małgorzata Mazur - Łukasiak Ekspert ds. komunikacji społecznej
Małgorzata Mazur - Łukasiak Ekspert ds. komunikacji społecznej
Podziel się

Facebook / Twitter / LinkedIn

Komentarze
Facebook Twitter LinkedIn RSS