Open Eyes Economy on Tour 2019 – „Aktywa niematerialne: zidentyfikuj, zmierz, wyceń. O korzystaniu, które nie jest wykorzystywaniem”

Open Eyes Economy on Tour 2019 – „Aktywa niematerialne: zidentyfikuj, zmierz, wyceń. O korzystaniu, które nie jest wykorzystywaniem”

Wiadomości

Już 24 września w Warszawie odbędzie się kolejne wydarzenie w ramach cyklu Open Eyes Economy on Tour 2019 – konferencja „Aktywa niematerialne: zidentyfikuj, zmierz, wyceń. O korzystaniu, które nie jest wykorzystywaniem”.  

Aktywa niematerialne odgrywają kluczową rolę w dzisiejszym biznesie. Według szacunków odpowiadają nawet za 90% wartości największych przedsiębiorstw. Mimo to, mamy ogromny problem z ich identyfikowaniem, pomiarem i wyceną ich. W efekcie, nie potrafimy w pełni wykorzystywać szans jakie stwarzają. Największym błędem jest próba bezrefleksyjnego przenoszenia sposobów zarządzania, które zostały wypracowane w kontekście zasobów materialnych na zasoby niematerialne. W przypadku tych drugich bowiem skuteczniejsze są zupełnie inne modele biznesowe. Przedsiębiorcy muszą też się pogodzić z tym, że aktywów niematerialnych nie da się w pełni kontrolować, ale mimo to możliwe jest opieranie na nich swoich przewag konkurencyjnych. Nie można też zapominać, że to człowiek jest podstawowym „nośnikiem” tytułowych aktywów, więc to on musi być w centrum tych rozważań. 

W ramach konferencji zaprezentowane zostanie innowacyjne podejście do wartości niematerialnych. Wskazane nowatorskie spojrzenie na działania z zakresu zrównoważonego rozwoju w firmie i jej wpływu na otoczenie, zarządzania własnością intelektualną oraz relacjami z pracownikami i klientami, pokazane dobre praktyki i ciekawe rozwiązania w obszarze zarządzania. Ważnym elementem wydarzenia jest także networking, dzięki któremu przedsiębiorcy i przedstawiciele świata nauki będą mogli nawiązać nowe kontakty. 

Wśród prelegentów znajdą się ekonomiści, prawnicy, przedsiębiorcy m.in. z Małopolski, praktycy biznesu oraz przedstawiciele nauki i organizacji pozarządowych. Swoją wiedzą i doświadczeniem będą dzielili się m.in.: dr Andrè Helin, prezes BDO, ekspert i uznany autorytet w dziedzinie rachunkowości i finansów; Rafał Olesiński, partner zarządzający w prawno-podatkowej firmie doradczej Olesińscy & Wspólnicy, adwokat, wspiera firmy w strategicznym rozwoju, pełni funkcje eksperta rad nadzorczych i zarządów spółek; dr Teresa Cebrowska, wiceprezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, biegły rewident; Agata Kowalska, radca prawny reprezentujący Kancelarię Chabasiewicz & Kowalska, ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie związanym z ochroną praw własności intelektualnej i e-commerce; Ewa Sowińska, biegły rewident, współpracuje z przedsiębiorcami w obszarze humanizowania biznesu; dr Alek Tarkowski z Fundacji Centrum Cyfrowe, specjalizuje się w kwestiach związanych z prawem autorskim i własnością intelektualną w Internecie; dr Bartłomiej Biga z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prawnik i ekonomista, zajmujący się aktywami niematerialnymi w przedsiębiorstwach; prof. Olaf Żylicz reprezentujący SWPS, psycholog biznesu, trener, coach.

Na spotkanie zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych innowacjami i rozwojem własnego potencjału, a także przedstawicieli nauki oraz instytucji otoczenia biznesu i samorządowców.

Konferencja odbędzie się 24 września 2019 r. w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych (ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązuje rejestracja, więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na stronie https://oees.pl/warszawa2409/

Wydarzenie realizowane jest w ramach cyklu Open Eyes Economy on Tour 2019 oraz projektu „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nienieodpowiedzialni są Partnerem Open Eyes Economy 2019.

Podziel się

Facebook / Twitter / LinkedIn

Komentarze
Facebook Twitter LinkedIn