Pamiętniki z pandemii

Pamiętniki z pandemii

ŚWIAT PO

Czy pandemia demoluje nas społecznie?  Punktem wyjścia do próby odpowiedzi na to pytanie dla prof. Arkadiusza Karwackiego w rozmowie z Pawłem Oksanowiczem było 400 pamiętników nadesłanych w konkursie „Życie codzienne w czasach koronawirusa” zorganizowanym przez Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej i Katedrę Badania Jakości Życia i Socjologii Stosowanej Instytutu Socjologii UMK w Toruniu.

Jak mówi prof. Karwacki pandemia to dopalacz naszej niezgody na rzeczywistość. Odwykliśmy od bycia razem, działamy sobie na nerwy. Jesteśmy emocjonalnymi sprinterami. Obserwujemy przejście od społeczeństwa ryzyka do społeczeństwa niepewności.

Podziel się

Facebook / Twitter / LinkedIn

Komentarze
Facebook Twitter LinkedIn RSS