Partnerzy

Partnerzy

ANG Spółdzielnia

ANG Spółdzielnia (wcześniej ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych) jest częścią Grupy ANG. To profesjonalna organizacja pośrednictwa finansowego, która jako jedyna w branży działa w formie prawnej spółdzielni. Z organizacją współpracuje ponad 200 spółdzielców i ponad 600 ekspertów. Partnerami biznesowymi ANG są wszystkie najważniejsze instytucje finansowe w kraju. ANG jest organizacją, która dokłada wszelkich starań, aby być firmą odpowiedzialną społecznie i rozwija się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
ANG bierze udział w pracach Grupy Roboczej ds. edukacji i popularyzacji CSR wśród małych i średnich przedsiębiorstw przy Ministerstwie Rozwoju, współtworzyła „Zasady Dobrych Praktyk Pośrednictwa Finansowego” Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych oraz „Deklarację Pośredników Finansowych KPF”, będącą dobrowolnym manifestem branży, jest sygnatariuszem Karty Różnorodności, inicjatywy Global Compact, Koalicji Rzeczników, Koalicji Prezesi Wolontariusze. W 2016 r. i w 2017 r. została wyróżniona nagrodą Srebrny Listek CSR Polityki, Etyczna Firma przyznawaną przez Puls Biznesu i PwC oraz tytułem Najlepszy Pracodawca AON Hewitt. Jako jedyna w swojej branży raportuje wyniki i działania w sposób zintegrowany wg standardu GRI. Członkowie społeczności ANG zaangażowani są wiele projektów związanych z ekonomią społeczną i CSR.

Inicjatywy partnerskie

Dobroczyńca Roku

Organizatorem Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundatorem Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku” jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce jest niezależną, nienastawioną na zysk organizacją pozarządową działającą od 1998 r.
Prowadzi działania w czterech obszarach programowych: rozwój społeczności lokalnych, społeczne zaangażowanie biznesu, fundusze wieczyste, promowanie działalności społecznej.

Prezesi Wolontariusze

Celem projektu Koalicja Prezesi-wolontariusze jest prowadzenie dyskusji na temat społecznego zaangażowania wśród liderów biznesu, a także propagowanie postaw i zachowań prospołecznych poprzez pokazywanie pozytywnych przykładów menedżerów wysokiego szczebla, którzy dzielą się swoim czasem, doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami w ramach akcji wolontariackich. Dobrą okazją do takiej refleksji był obchodzony w 2011 roku Europejski Rok Wolontariatu.

Fundacja Będę Kim Zechcę

Fundacja BĘDĘ KIM ZECHCĘ powstała w czerwcu 2013 roku i jest wynikiem wartości firm z rodziny Grupy ANG i ich zrównoważonego rozwoju. Głównym celem Fundacji jest realizowanie samodzielnych projektów związanych z programami stypendialnymi oraz odpowiedzialną społecznie przedsiębiorczością. Celem Fundacji jest również realizacja przez Grupę ANG swoich zadań wynikających z przyjętej strategii zaangażowania w społeczną odpowiedzialność biznesu.

Facebook Twitter LinkedIn RSS