Piękni Nienieodpowiedzialni

Piękni Nienieodpowiedzialni

Artykuły

Jest kardiogramem wrażliwości na etykę w działaniu. Utrwala na papierze dobre praktyki zaangażowania społecznego i przede wszystkim definiuje na nowo CSR, Corporate Social Responsibility, czyli społeczną odpowiedzialność biznesu w branży finansowej, ale nie tylko.

Jest kardiogramem wrażliwości na etykę w działaniu. Utrwala na papierze dobre praktyki zaangażowania społecznego i przede wszystkim definiuje na nowo CSR, Corporate Social Responsibility, czyli społeczną odpowiedzialność biznesu w branży finansowej, ale nie tylko.

Paweł Oksanowicz
dziennikarz, autor programu „BizON – Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny” w radiu MUZO FM

Gazeta Nienieodpowiedziani to intelektualny zapis dokonań projektu Nienieodpowiedzialni. Jest kardiogramem wrażliwości na etykę w działaniu. Utrwala na papierze dobre praktyki zaangażowania społecznego i przede wszystkim definiuje na nowo CSR, Corporate Social Responsibility, czyli społeczną odpowiedzialność biznesu w branży finansowej, ale nie tylko. Niemniej istotnym nurtem przenikliwie studiowanym w tekstach i wywiadach Nienieodpowiedzialnych jest renesans przywództwa. Tu pokazujemy ludzi niezłomnych, odpowiedzialnych, którzy realizują konsekwentnie strategię w firmie spójną z zasadami etycznymi, a w swym prywatnym życiu podążają słoneczną ścieżką.

Źródeł treści gazety Nienieodpowiedziani należy szukać nie tylko we wszystkich aktywnościach Nienieodpowiedzianych jako całości (konferencje, strona w internecie, wywiady wideo, zaangażowanie społeczne), ale w powołaniu ANG Spółdzielni. To kooperatywa biznesowa o fundamentalnych wartościach: służebności, troski, rzetelności i zaangażowania, oraz nie mniej istotnej – radości. Warto im się przyjrzeć w kontekście aktu założycielskiego tego retro-innowacyjnego przedsięwzięcia. Bo retro – odwraca nas do najszlachetniejszych dokonań myśli i materii człowieka, a innowacja – w rozumieniu ANG Spółdzielni oznacza dobro wspólne.

Służebność to rola biznesu społecznie odpowiedzialnego. Wśród zawodów jakich jesteśmy przedstawicielami szczególnego znaczenia nabierają takie jak: nauczyciel, lekarz, naukowiec, prawnik, finansista, doradca/pośrednik finansowy. Oni są obdarzeni zaufaniem społecznym i ciężarem odpowiedzialności za losy, a często życie ludzkie. Oprócz przywileju dobrych zarobków zawody te powinna cechować służebność jako poświęcenie swego interesu ponad interes innych. W naszej gazecie wypowiadali się na ten temat prof. Janina Stępińska, kardiolog, szefowa Kliniki Intensywnej Terapii Kardiologicznej w Warszawie-Aninie, czy prezes ING Brunon Bartkiewicz.

Troska wyraża służebność. Jeśli troszczę się o powierzone mi dobra i życie, działam na rzecz dobra wspólnego. W konkretnym przypadku branży finansowej buduję też zaufanie do sektora finansowego, o czym pisał na naszych łamach szef Rady Nadzorczej BGŻ BNP Paribas Józef Wancer.

Rzetelność i zaangażowanie– należą cnót będących pokrewnymi poprzednich. To poprzez nie człowiek – obywatel, pracownik, szef nie rezygnując z ego rozwija otoczenie. Wpływa na kapitał społeczny, dzięki któremu możemy tworzyć i czuć się częścią nowoczesnego społeczeństwa. Pisaliśmy o tym w tekstach Pawła Nizińskiego CEO thinktanku Good Brand.

Radość– jako cnota tych, którzy czynią dobrze, bo prawdziwego odczuwania radości ze swego dzieła doświadczają tylko ci i te, którzy postępują etycznie. Ich odwrotnością są ludzie aroganccy, ukrywający za garniturem ważniactwa postępki niegodne gentelmana, wykluwające się w terrariach relatywizmu moralnego. A o radości z prawdziwego życia i działania, o zaangażowaniu społecznym nie tylko w branży finansowej piszemy zawsze, od stycznia 2014 roku, gdy wydaliśmy pierwszy numer Nienieodpowiedzianych.

Co warte podkreślenia to fakt, że wraz z zapachem ekologicznego papieru jakiego używamy do wydań (obecnie 5), nie stoi papierowy zapał. Podkreślamy zawsze konieczność zawodowego i osobistego rozwoju liderów i pracowników, organizacji, które tworzą. Pragmatyczna strona Nienieodpowiedzianych oznacza zmianę biznesu na lepsze. W czym zawiera się pojmowanie kapitału ludzkiego nie jako poklepywanie po plecach i raz w roku wyjazd integracyjny, ale autentyczną kulturę współpracy i szacunku w firmach.

__

I o tym są Nienieodpowiedziani na papierze. To jak zakładka w książce dawno nie czytanej, a ważnej, reminder w kalendarzu – oto tu jestem teraz, co będę robił i przez to – kim się stanę, kim powinienem być. Takiej publicznej refleksji poddają się dziesiątki autorytetów, autentycznych przywódców, którym Nienieodpowiedziani pozostają dłużni. Do tej pory byli więc z nami m.in.: Jacek Wiśniewski, Prezes zarządu, Raiffeisen TFI, Prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Prof. Akademii Leona Koźmińskiego Bolesław Rok,

Paul Klein, Prezes Impakt oraz założyciel HireUp.

Integralną częścią naszej gazety są piękne fotografie i dzieła sztuki, które wspomagają czytelników w refleksji nad biznesem, światem i człowiekiem. Z względu na niekomercyjny charakter, i oddziaływanie pro publico bono, Nienieodpowiedziani są darmową publikacją CSR. Jej zależność od siły finansowej ANG Spółdzielni oraz Fundacji Będę Kim Zechcę spowodowała, że nazwaliśmy się nieregulanikiem. Wierzymy jednak, że intensywnie wyczekiwanym przez rzeszę czytelniczek i czytelników; wciąż można ją zamawiać na http://nienieodpowiedzialni.pl/wydawnictwa/

Podziel się

Facebook / Twitter / LinkedIn

Komentarze
Facebook Twitter LinkedIn RSS