Podsumowanie IV Konferencji Nienieodpowiedzialni

Wideo

IV Konferencja Nienieodpowiedzialni „Człowiek czy biznes vs człowiek i biznes. Jak branża finansowa może zarabiać pamiętając o człowieku?” odbyła się 13.10.2016r . w Sali pod Kopułą w Ministerstwie Gospodarki.
Pomysłodawcami i organizatorami Konferencji Nienieodpowiedzialni były Fundacja Będę Kim Zechcę oraz ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych.
Współorganizatorzy: Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego oraz Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Deloitte, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Towarzystwo Naukowe Prakseologii.

Istotą konferencji organizowanej w ramach projektu NIENIEODPOWIEDZIALNI jest zwrócenie uwagi branży finansowej na jej współczesne wyzwania w tym konieczność przewartościowania swoich dotychczasowych zachowań rynkowych, nowego spojrzenia na rolę branży finansowej oraz potrzebę kreowania odpowiedzialnych postaw społecznych, służących budowaniu relacji opartych na zaufaniu i wiarygodności.

 

Podziel się

Facebook / Twitter / LinkedIn

Komentarze
Facebook Twitter LinkedIn RSS