Rozmowy o odpowiedzialności. Tom 2. Zachłanność

35,00 

Kategoria:

Opis

„Właśnie potrzeba nieustannej refleksji, stawiania fundamentalnych pytań i szukania nań odpowiedzi przyczyniła się do powstania kolejnego tomu „Rozmów o odpowiedzialności”. Nasi rozmówcy w swoich wędrówkach zawodowych, życiowych, intelektualnych dotarli do miejsc, z których widać więcej. W tej książce dzielą się z nami swoją perspektywą, szukając odpowiedzi na pytanie o rolę odpowiedzialności i zachłanności w różnych dziedzinach naszego życia.” (ze wstępu Artura Nowak-Gocławskiego). W książce rozmowy z: Anną Gizą, Jerzym Hausnerem, Krystianem Jażdżewskim, Marcinem Królem, Dominiką Maison, Januszem Onyszkiewiczem, Marcinem Popkiewiczem, Pawłem Skawińskim, Tadeuszem Sławkiem, Piotrem Voelkelem oraz Andrzejem Zybałą. PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY KSIĄŻKI PRZEZNACZONY JEST NA REALIZACJĘ PROJEKTU NIENIEODPOWIEDZIALNI.
Facebook Twitter LinkedIn RSS