Przepis na odpowiedzialną firmę

Przepis na odpowiedzialną firmę

Artykuły

Odpowiedzialny biznes, czyli koncepcja zrównoważonego biznesu zakłada poszanowanie etycznego traktowania zarówno klientów, jak i pośredników i pracowników. Istotne jest nastawienie na etyczną sprzedaż produktu. Szczególnie ważne jest to w przypadku przedsiębiorstw z sektora finansowego. Zaufanie klienta do firmy wynika nie tylko z atrakcyjności jej oferty, ale także z odpowiedzialności jej pracowników względem klienta.

Odpowiedzialny biznes, czyli koncepcja zrównoważonego biznesu zakłada poszanowanie etycznego traktowania zarówno klientów, jak i pośredników i pracowników. Istotne jest nastawienie na etyczną sprzedaż produktu. Szczególnie ważne jest to w przypadku przedsiębiorstw z sektora finansowego. Zaufanie klienta do firmy wynika nie tylko z atrakcyjności jej oferty, ale także z odpowiedzialności jej pracowników względem klienta.

Idea zrównoważonego biznesu zakłada z jednej strony poszanowanie etyki, czyli odpowiednie traktowanie, z należytym szacunkiem, zarówno klientów (etyczna sprzedaż), jak i kontrahentów oraz pracowników. Z drugiej zaś – zrównoważony biznes to podejmowanie działań z zakresu odpowiedzialności społecznej, czyli angażowanie się w projekty CSR. Jak to wygląda w praktyce?

ETYCZNY BIZNES

Odpowiedzialny biznes, czyli koncepcja zrównoważonego biznesu zakłada poszanowanie etycznego traktowania zarówno klientów, jak i pośredników i pracowników. Istotne jest nastawienie na etyczną sprzedaż produktu. Szczególnie ważne jest to w przypadku przedsiębiorstw z sektora finansowego. Zaufanie klienta do firmy wynika nie tylko z atrakcyjności jej oferty, ale także z odpowiedzialności jej pracowników względem klienta. W przypadku firmy faktoringowej, takiej jak Bibby Financial Services, aspekt ten jest widoczny we współpracy z pośrednikami. Nie zawsze szybkie podpisanie umowy jest dobre. Najważniejsze jest odpowiednie dopasowanie usługi do potrzeb klienta. Warto zadbać o wszystkie szczegóły i należycie wyjaśnić klientom poszczególne zapisy, tak, aby nie byli później rozczarowani z powodu niekorzystnych warunków. Z tej perspektywy odpowiedzialny biznes jest wręcz koniecznością. Zadowolony klient będzie wierny, a co za tym idzie – wpłynie to także na generowanie zysków przez firmę. Możliwe to jest dzięki odpowiedniemu zarządzaniu biznesem.

Misją odpowiedzialnego przedsiębiorstwa i tu już nie tylko faktoringowego, powinna być dbałość nie tylko o samych klientów i kontrahentów, ale także o pracowników. To oni są bowiem „twarzą” przedsiębiorstwa, oni dają jej świadectwo. Odpowiednie traktowanie pracowników skutkuje tym, że chętnie będą oni utożsamiać się z firmą, w której pracują, a także tym, że będą się czuli oni za nią odpowiedzialni.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Oprócz przestrzegania zasad etyki biznesowej, odpowiedzialna firma powinna też zaangażować się w działania z zakresu CSR. Zdawałoby się, że wymaga to posiadania dużego kapitału, a co za tym idzie – mogą pozwolić sobie na to tylko przedsiębiorstwa generujące duże zyski. Nie jest to jednak prawdą. CSR polega nie tylko na inwestowaniu dużych sum pieniędzy, ale także na zachęcaniu do działań oddolnych, czyli na przykład na propagowaniu wśród pracowników zachowań proekologicznych, czy prozdrowotnych. Odpowiedzialność społeczna firmy to również angażowanie się w różne inicjatywy – także te małe, lokalne. Uczestnictwo w wielkich przedsięwzięciach na dużą skalę jest oczywiście słuszne, jednak równie wydajne może okazać się wspieranie mniejszych działań.

Bibby Financial Services od wielu lat jest odpowiedzialne społecznie, prowadząc Program Giving Something Back (Dając Coś w Zamian). Jego celem jest angażowanie się w akcje charytatywne. Bibby wspiera pracowników, którzy chcą uczestniczyć w takich inicjatywach, zarówno jako fundatorzy, jak i wolontariusze. W Wielkiej Brytanii Giving Something Back rozwija się już od 2007 roku i od tamtego czasu jest integralną częścią Bibby Line Group Ltd. Przez zaledwie 7 lat pracownikom udało się, dzięki zaangażowaniu w wiele narodowych i międzynarodowych akcji charytatywnych, a także w setki małych lokalnych inicjatyw, zebrać aż 7,5 miliona funtów!Wspieranie społecznych inicjatyw buduje wizerunek firmy, jako tej, która uznaje pomoc potrzebującym za ważną wartość. Drogą do sukcesu jest duża suma małych działań.

Krzysztof Kuniewicz, Dyrektor Generalny Bibby Financial Services
Krzysztof Kuniewicz, Dyrektor Generalny Bibby Financial Services
Podziel się

Facebook / Twitter / LinkedIn

Komentarze
Facebook Twitter LinkedIn RSS