Różnorodność a kapitał społeczny

Różnorodność a kapitał społeczny

Wiadomości

23 stycznia 2020 r. odbył się w Warszawie VI Kongres Różnorodności pt. „Fixing tomorrow with diversity czyli jak różnorodność wpływa na budowanie kapitału społecznego”.

– W tym roku przyglądaliśmy się idei różnorodności i temu, jak oddziałuje na budowanie szeroko rozumianego kapitału społecznego, czyli czy i jaki ma wpływ na kształt naszej wspólnej przyszłości. Spojrzeliśmy na temat z punktu widzenia przedstawicieli trzeciego sektora, biznesu, nauki, samorządów. Zadbaliśmy przy tym o międzynarodowość tego grona. Program miał mocne wychylenie w kierunku przyszłości, bo nie mogło w nim zabraknąć próby odpowiedzi na pytanie, czy różnorodnościowym szacunkiem chcemy i powinniśmy obejmować też chatboty i sztuczną inteligencję? — powiedziała Dorota Strosznajder, pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska, inicjatorka i współtwórczyni Kongresu Różnorodności oraz cyklu spotkań Praktycy Różnorodności w Lepszym Świecie.

B. Bix Alliu, zastępca szefa misji Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie, zaznaczył, że różnorodne i zaangażowane społeczeństwo obywatelskie stanowi fundament USA. Kluczową rolę odgrywa w nim wspieranie różnych środowisk i aktywna współpraca z organizacjami społecznymi, których w Stanach Zjednoczonych jest ponad 1,5 mln.

Jan Jakub Wygnański, prezes Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, zwrócił uwagę, na szczególną rolę różnorodności
w budowaniu kapitału społecznego. To ona bowiem jest w głównej mierze źródłem kreatywności i innowacji.

Katie Hill, przedstawicielka B Corp Governance Council, w wystąpieniu „Biznes ma moc” podkreślała potrzebę zdefiniowania na nowo tego, czym jest sukces w ekonomii. Mówiła także o ogromnej roli przedsiębiorstw, które posiadają kapitał finansowy niezbędny do budowania kapitału społecznego. Przytaczała badania opinii, z których jednoznacznie wynika, że zarówno pracownicy, jak i klienci oczekują dziś od firm większego zaangażowania się w życie społeczeństw i w rozwiązywanie społecznych problemów.

Piotr Kowalczuk, zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk, zaprezentował gdańskie doświadczenia w budowaniu miasta otwartego i równych szans dla wszystkich, w którym mieszkańcy są największą wartością.

Aleksandra Przegalińska, adiunkt w Katedrze Management in Digital and Networked Societies w Akademii Leona Koźmińskiego, mówiła o potencjale i wyzwaniach związanych z nowymi technologiami, coraz szerszym wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz autonomizacją systemów AI względem człowieka.

W programie Kongresu znalazło się także miejsce na dwa panele dyskusyjne – „2+2=100, o mocy kapitału społecznego w biznesie i nie tylko” oraz „Sojusznik czy wróg”, czyli o roli nowych technologii w budowaniu kapitału społecznego.

Podczas wydarzenia zaprezentowany został także przegląd „Praktycy Różnorodności”, prezentujący najlepsze praktyki z zakresu zarządzania różnorodnością i działań inkluzyjnych w polskich firmach i organizacjach. Podczas tegorocznej edycji zostały zaprezentowane następujące praktyki: Fundacja Człowiek w Potrzebie, Inicjatywa SPOT, Fundacja Samodzielność od Kuchni, Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie, Fundacja Kosmos dla Dziewczynek oraz Rebelki —inicjatywa firmy Henkel Polska we współpracy ze społecznym start-upem Zwolnieni z Teorii.

– W trakcie VI Kongresu Różnorodności zderzyliśmy ze sobą bardzo różne doświadczenia i dziedziny ekspertyzy, by wspólnie nazwać wyzwania związane z różnorodnością, jakie czekają nas w przyszłości, i spróbować nakreślić sposoby stawiania im czoła. Zmiany naszego stylu życia, rosnąca polaryzacja, a przede wszystkim rozwój nowych technologii niosą ze sobą często zupełnie nowe formy wykluczenia i, co za tym idzie, potrzeby inkluzji – podkreślił Paweł Niziński, założyciel Goodbrand/BETTER., wydawca projektów CR Navigator i BE Navigator, promujących idee zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu

Nienieodpowiedzialni byli patronem medialnym wydarzenia.

Podziel się

Facebook / Twitter / LinkedIn

Komentarze
Facebook Twitter LinkedIn RSS