Służebna rola instytucji finansowych

Służebna rola instytucji finansowych

Artykuły

Przede wszystkim instytucje finansowe powinny pamiętać o swojej służebnej, misyjnej roli. Banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i fundusze inwestycyjne są instytucjami zaufania publicznego. Powinny zatem dostarczać klientom tylko potrzebne im produkty finansowe i tylko w ten sposób, odpowiedzialny i zrównoważony, generować zyski dla swoich akcjonariuszy.

Przede wszystkim instytucje finansowe powinny pamiętać o swojej służebnej, misyjnej roli. Banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i fundusze inwestycyjne są instytucjami zaufania publicznego. Powinny zatem dostarczać klientom tylko potrzebne im produkty finansowe i tylko w ten sposób, odpowiedzialny i zrównoważony, generować zyski dla swoich akcjonariuszy.

Ludzie powinni ufać bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym i doradcom finansowym. Niestety, tak nie jest.

Kiedy klienci przychodzą do banku, towarzystwa ubezpieczeniowego,doradcy finansowego, powinni być spokojni, że zostanie im zaproponowany produkt niezbędny,dopasowany do ich potrzeb i możliwości, a także że będą mieli wiedzę wystarczającą, by podjąć dobrą dla siebie decyzję finansową. Oczekują tego, ponieważ wierzą, że mogą ufać instytucjom zaufania publicznego.

W ramach projektu NieNieOdpowiedzialni.pl przeprowadziliśmy we współpracy z Domem Badawczym Maison badania na temat zaufania do instytucji finansowych w Polsce. Wyniki potwierdzają nie tylko to, że nie ufamy sobie wzajemnie, ale również, że zaufanie do branży finansowej jest zatrważająco niskie. Nie poprawia samopoczucia fakt, że kryzys zaufania dotyczy też podobnych instytucji Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych. Jeszcze większy niepokój budzi zaś opinia Polaków, że instytucje finansowe skupione są wyłącznie na własnych korzyściach. Pytanie, co możemy z tym zrobić?

Przede wszystkim instytucje finansowe powinny pamiętać o swojej służebnej, misyjnej roli. Banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i fundusze inwestycyjne są instytucjami zaufania publicznego. Powinny zatem dostarczać klientom tylko potrzebne im produkty finansowe i tylko w ten sposób, odpowiedzialny i zrównoważony, generować zyski dla swoich akcjonariuszy. Jako banki i towarzystwa ubezpieczeniowe nie powinniśmy tworzyć produktów, których celem są wyłącznie profity naszych firm. Jako doradcy finansowi naprawdę doradzajmy klientom; nie sprzedawajmy im produktów, których nie rozumieją. Tak zaradzimy zjawisku nieetycznej sprzedaży, dając szansę ludziom wykluczonym na dostęp do produktów finansowych i broniąc się przed nadmiernym uproduktowieniem pozostałych.

Jako przedstawiciel sektora finansowego uważam też, że powinniśmy poświęcić dużo uwagi podstawowej edukacji ekonomicznej społeczeństwa. Zacznijmy od dzieci w szkole podstawowej. I traktujmy to jako niezbędny sposób na budowę zaufania do instytucji finansowych oraz jako walkę z wykluczeniem finansowym młodych. Angażujmy się jako instytucje finansowe w rozwiązywanie problemów społecznych, szczególnie w zakresie budowy zaufania społecznego, czyniąc z tego element naszych strategii, a nie sposób na poprawienie wizerunku. Oczekujmy od przywódców, liderów organizacji finansowych, podejmowania wyzwań sięgających dużo dalej niż krótkoterminowe cele wynikające z kontraktów menedżerskich. Oczekujmy od nich wzięcia odpowiedzialności za długoterminowe konsekwencje podejmowanych decyzji biznesowych. Nie zapraszajmy Jordana Belforta, Wilka z Wall Street, by nam służył za przykład sukcesu biznesowego. Wzorujmy się na Johnie Tafcie, autorze Służebności – mocno humanistycznego przesłania o odpowiedzialności liderów rynku finansowego.

Tekst zamieszczony w opublikowanym w listopadzie 2014 raporcie ThinkTank „Współodpowiedzialny biznes 1989-2014” – pełny raport do pobrania tutaj.

Artur Nowak-Gocławski, prezes Grupy ANG S.A., pomysłodawca i założyciel ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych
Artur Nowak-Gocławski, prezes Grupy ANG S.A., pomysłodawca i założyciel ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych
Podziel się

Facebook / Twitter / LinkedIn

Komentarze
Facebook Twitter LinkedIn RSS