Sarmatyzm i epidemia – rozmowa z prof. Andrzejem Zybałą

ŚWIAT PO

Jak nasze podłoże historyczne i kulturowe wpływa na sposób radzenia sobie z epidemią? Czy naszą odpowiedzią na problemy i wyzwania jest racjonalna myśl? I jaką rolę odgrywa w tym procesie sarmatyzm? Na te i inne pytanie odpowiada prof. Andrzej Zybała w rozmowie z Pawłem Oksanowiczem. Rozmowie nie tylko o naszej historii, sposobie myślenia i tendencjach, ale także o tym, jak obecna forma interakcji (zapośredniczona przez media internetowe) wpływa na jakość i temperaturę debaty publicznej.

Prof. Andrzej Zybała – naukowo zajmuje się zagadnieniami polityki publicznej, ewaluacji, dialogu społecznego, rządzenia społecznego, związany ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

Podziel się

Facebook / Twitter / LinkedIn

Komentarze
Facebook Twitter LinkedIn RSS