Społeczeństwo. Rewolucja w toku – rozmowa prof. Mirosławem Grewińskim

ŚWIAT PO

Jakie zagrożenia i wyzwania stoją przed wspólnotą społeczną w obliczu pandemii? Prof. Mirosław Grewiński, socjolog, politolog, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, w rozmowie z Grzegorzem Nawrockim mówi o pozytywnych i negatywnych scenariuszach oraz o tym, od czego one zależą. Czy Polska jeszcze bardziej się rozwarstwi i będzie można mówić o Polsce 3 lub 4 prędkości? Jaka jest rola samorządów w radzeniu sobie z problemami społecznymi? Czego nauczyła na pandemia i czy staniemy się dzięki temu bardziej odpowiedzialnym społeczeństwem?

Podziel się

Facebook / Twitter / LinkedIn

Komentarze
Facebook Twitter LinkedIn RSS