Praktyki

Przejdź do artykułu: Dobre okienk@ – otwórz się na dobre!

Praktyki

Dobre okienk@ – otwórz się na dobre!

Microsoft w Polsce od wielu lat realizuje liczne inicjatywy społeczne i edukacyjne na rzecz lokalnych społeczności. Program Wolontariatu Pracowniczego jest odpowiedzią na potrzeby społeczne, jakie zauważamy w otoczeniu naszej firmy. Pragniemy, by organizacje społeczne i edukacyjne, w środowisku których działamy, czuły realny wpływ i nasze zaangażowanie w ich problemy. Takie podejście wynika z globalnej strategii […]

czytaj dalej

Przejdź do artykułu: Kompania Piwowarska – case study

Praktyki

Kompania Piwowarska – case study

Zrównoważony rozwój jest jednym priorytetów strategicznych Kompanii Piwowarskiej (KP). Jesteśmy świadomi tego, że nasza rentowność, czyli wyniki finansowe i ogólny wzrost branży, zależy od istnienia zdrowych społeczności, rozwijających się gospodarek oraz odpowiedzialnego wykorzystywania surowców naturalnych. Właśnie te kwestie są uwzględnione w codziennym zarządzaniu w Kompanii Piwowarskiej i znajdują swoje odzwierciedlenie zarówno w strategii biznesowej, jak […]

czytaj dalej

Przejdź do artykułu: Czy w branży finansowej liczą się tylko cyfry?

Praktyki

Czy w branży finansowej liczą się tylko cyfry?

Raportowanie społeczne to międzybranżowy łącznik firm, które dążą do bycia odpowiedzialnymi. Obok osiągniętych wyników finansowych, coraz większego znaczenia nabierają informacje na temat tego, w jaki sposób zostały one osiągnięte. Transparentność i komunikowanie o osiągniętych rezultatach, nie tylko w odniesieniu do kapitału finansowego, ale w szerszym zakresie odpowiedzialności korporacyjnej, w tym m.in. zaangażowania społecznego, stanowi istotny […]

czytaj dalej

Facebook Twitter LinkedIn RSS