„Wolontariusz – człowiek – pracownik”  V Konferencja Koalicji Prezesi-wolontariusze

„Wolontariusz – człowiek – pracownik” V Konferencja Koalicji Prezesi-wolontariusze

Wiadomości

Wolontariat coraz częściej traktowany jest jako droga do realizacji własnych potrzeb, celów, zarówno osobistych jak i zawodowych. Stale rośnie  również  znaczenie wolontariatu pracowniczego, którego wpływ na podniesienie motywacji, wzrost kompetencji i satysfakcji z pracy oraz integrację z zespołem jest niezaprzeczalny.

W czasie jubileuszowej, V Konferencji Koalicji Prezesi-wolontariusze pt. „Wolontariusz – człowiek – pracownik”, spojrzymy na człowieka jako pracownika, obywatela, wolontariusza pomagającego innym oraz na sam wolontariat, jako narzędzie wspierające wielowymiarowy rozwój grup i osób.

Konferencja odbędzie się 5 grudnia br. w Warszawie, w Pałacu Lubomirskich –  siedzibie Business Center Club. 

Nienieodpowiedzialni są partnerem medialnym tego wydarzenia.

Wykłady, warsztat, debata oksfordzka

W programie konferencji znajdą się mini wykłady, wspólny dla wszystkich uczestników warsztat oraz debata oxfordzka. Wykłady poprowadzą doświadczeni specjaliści i praktycy, przedstawiciele biznesu, organów państwa i organizacji pozarządowych: Sylwia Spurek (zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich) na temat „Prezesi, pracownicy a prawa człowieka”, Aleksandra Stanek-Kowalczyk (Deloitte) – „Wolontariat pracowniczy jako element raportowania pozafinansowego”, Marzena Kacprowicz (Fundacja Dobra Sieć) – „LEVER – narzędzie do samodzielnej oceny kompetencji miękkich”, Izabela Kręgiel (Fundacja Orange) i Jacek Siadkowski (Gerere Fun for Good) – „Technologia na potrzeby wolontariatu pracowniczego. Aplikacja, która pozwoli ci działać efektywniej i skuteczniej”.

Warsztat na temat empatii poprowadzi legendarny Jacek Jakubowski, coach i trener biznesu (Grupa TROP).

Podczas konferencji odbędzie się również debata oksfordzka, której teza „Wolontariat to czysty altruizm i poświęcenie” z pewnością wzbudzi emocje. Wezmą w niej udział członkowie Koalicji Prezesi-wolontariusze – prezesi i członkowie zarządów polskich firm oraz zaproszeni goście.

Z inicjatywy Koalicji Prezesi-wolontariusze po raz pierwszy zostaną wręczone Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia”; celem przyznawanych nagród jest honorowe wyróżnienie i podziękowanie osobom, które działają w ramach wolontariatu kompetencji, docenienie ich pracy i zaangażowania, jak również propagowanie koncepcji wolontariatu kompetencji i społecznej odpowiedzialności liderów biznesu.

V Konferencja Koalicji odbędzie się 5 grudnia br. i zgromadzi członków Koalicji Prezesi-wolontariusze, szerokie grono managerów, dyrektorów i konsultantów HR, CSR, przedstawicieli organizacji pozarządowych, ekspertów.

Rejestracja i więcej informacji: www.konferencja2017.dobrybiznes.info/

 

Podziel się

Facebook / Twitter / LinkedIn

Komentarze
Facebook Twitter LinkedIn RSS