X Europejski Kongres Finansowy

X Europejski Kongres Finansowy

Wiadomości

Po czerwcowym spotkaniu Europejskiego Kongresu Finansowego Online przyszedł czas na spotkanie „offline” w Sopocie i rozmowę o „Odpowiedzialnych finansach w obliczu kryzysu”.

X Europejski Kongres Finansowy w dniach 12-14 października 2020 będzie wydarzeniem stacjonarnym, uzupełnionym o najlepsze rozwiązania wypracowane w ramach EKF Online.

Głównym celem Kongresu jest debata na temat stabilności europejskiego i polskiego systemu finansowego, a także wypracowywanie rekomendacji w zakresie rozwiązań dotyczących bezpiecznego rozwoju w trakcie
i po kryzysie.

Podczas ponad czterdziestu wystąpień, debat i wywiadów rozmawiać będziemy m.in. o scenariuszach gospodarczych dla Europy, odbudowie wartości gospodarki po kryzysie, roli instytucji finansowych, nowych technologii i innowacji w procesie wychodzenia z kryzysu, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej dla kapitału prywatnego, czy wpływie zmian klimatycznych na gospodarkę.

Wykład inauguracyjny jubileuszowego dziesiątego Europejskiego Kongresu Finansowego wygłosi Charles Goodhart, który był także gościem honorowym na otwarciu pierwszego Europejskiego Kongresu Finansowego w 2011. Prof. Goodhart jest twórcą prawa gospodarczego nazwanego od jego nazwiska prawem Goodhart’a.

Ponadto tylko na EKF:

  • Debata Prezesów – mapa wyzwań 2020-2023
  • Makroekonomiczne prognozy i wyzwania dla gospodarki 
  • Mapa wyzwań technologicznych wobec sektora finansowego 
  • Debata oksfordzka Akademii EFC

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem i do rejestracji.

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę www.efcongress.com

Podziel się

Facebook / Twitter / LinkedIn

Komentarze
Facebook Twitter LinkedIn RSS