XII Kongres Bankowości Detalicznej

XII Kongres Bankowości Detalicznej

Wiadomości

Serdecznie zapraszamy do udziału w XII Kongresie Bankowości Detalicznej i dyskusji o perspektywach, wyzwaniach i problemach bankowości detalicznej. Kongres odbędzie się 20–21 listopada 2019 r. w Centrum Giełdowym GPW w Warszawie. Nienieodpowiedzialni są patronem medialnym wydarzenia.

Kongres rozpocznie się Debatą Gigantów Bankowości Detalicznej, w której udział wezmą Prezesi siedmiu największych krajowych banków, a którą tradycyjnie poprowadzi Marek Tejchman z Dziennika Gazety Prawnej. Dyskusja koncentrować się będzie na najistotniejszych krótko- i średniookresowych wyzwaniach stojących przed sektorem, w kontekście szeroko rozumianej odpowiedzialności zarówno sektora jak
i regulatorów oraz klientów.

Podczas sesji kongresowych organizatorzy zapraszają do wspólnej dyskusji m.in. o wpływie konkurencji ze strony GAFAA, cyfryzacji i platformizacji bankowości detalicznej, korzyściach z otwarcia się na produkty pozabankowe (value added services), ograniczaniu skutków oszustw w cyfrowym świecie oraz o europejskich doświadczeniach oraz krajowych uwarunkowaniach i szansach stwarzanych przez open data economy. Podjęty również zostanie temat, czy i jak firmy z konkurencyjnych i jednocześnie coraz silniej ze sobą związanych sektorów: finansowego i technologicznego są przygotowane do „walki” o pracownika i tworzenie dla niego atrakcyjnych warunków pracy w Polsce. Tegoroczny Kongres zakończy sesja poświęcona inspiracjom dla sektora bankowości detalicznej, których źródłem mogą być inne branże.

Zachęcamy do włączania się w dyskusje i zadawania pytań. Atmosfera Kongresu sprzyja nieskrępowanej dyskusji zarówno podczas debat jak i w czasie przerw.

Zapraszamy do zapoznania się z całą agendą Kongresu: www.kbd.projektekf.pl/program

Podziel się

Facebook / Twitter / LinkedIn

Komentarze
Facebook Twitter LinkedIn RSS