Za nami V Konferencja Koalicji Prezesi-wolontariusze

Za nami V Konferencja Koalicji Prezesi-wolontariusze

Wiadomości

5 grudnia 2017 r., w siedzibie Business Centre Club w Warszawie odbyła się V Konferencja Koalicji Prezesi-wolontariusze, która co roku organizowana jest z okazji  Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Tematem tegorocznej konferencji był człowiek – wolontariusz, pracownik, obywatel. Ten mały jubileusz przyniósł zmianę formuły, program spotkania był różnorodny i dynamiczny – znalazły się w nim miniwykłady, wspólny dla wszystkich uczestników warsztat, debata oksfordzka z udziałem członków Koalicji oraz – po raz pierwszy – wręczone zostały Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia”, zainicjowane przez Koalicję Prezesi-wolontariusze. Nienieodpowiedzialni byli partnerem medialnym tego wydarzenia.   

Uczestnicy mieli okazję wysłuchać 4 miniwykładów. Jako pierwsza głos zabrała Sylwia Spurek, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Przekonywała, że w działaniach CSR jest miejsce na projekty dotyczące praw człowieka, w tym szczególnego obszaru, jakim jest równość kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć.  Aleksandra Stanek-Kowalczyk z Deloitte opowiadała o zyskach z raportowania pozafinansowego, pokazując przykłady firm, w których wolontariat pracowniczy jest traktowany nie tylko jako narzędzie wspierające działania dotyczące zaangażowania społecznego, lecz także rozwój pracowników. Dlatego też firmy te umieszczają informacje o wolontariacie w rozdziale poświęconemu zarządzaniu zasobami ludzkimi. W kolejnej części Marzena Kacprowicz z Fundacji Dobra Sieć mówiła o innowacyjnym narzędziu, jakim jest Model LEVER, który pozwala na mierzenie i certyfikowanie kompetencji miękkich zdobywanych w czasie zadań wolontariackich. Ostatni miniwykład wygłosiła Ewa Krupa z Fundacji Orange wraz z Jackiem Siadkowskim z Gerere Fun for Good. Prezentowali wspólnie przygotowaną aplikację, której celem jest wsparcie procesu zarządzania wolontariatem pracowniczym. Dzięki jej wdrożeniu koordynator średniej wielkości programu mógłby zaoszczędzić do tysiąca godzin pracy swojej i kilku tysięcy godzin pracy wolontariuszy.

Sylwia Spurek, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich

Wyjątkowy i energetyzujący był warsztat na temat empatii, prowadzony przez Jacka Jakubowskiego z Grupy Trop. Poprzez angażujące uczestników ćwiczenia, prowadzący nie tylko przedstawiał problem empatii i dojrzałości emocjonalnej, ale również pokazywał  jak ją poczuć i rozwijać oraz dlaczego warto i jak to robić w środowisku pracowniczym.

Kolejnym, nowym elementem Konferencji była debata oksfordzka, zainicjowana przez  członków Koalicji Prezesi-wolontariusze, którzy również wzięli w niej udział. Postawioną tezą było stwierdzenie: „Wolontariat to czysty altruizm i poświęcenie”. Za tezą wypowiadali się Joanna Smolińska (Antalis Poland Sp. z o.o.), Paweł Oksanowicz (dziennikarz), Jacek Wiśniewski (Raiffeisen Polbank) i Ewa Krupa (Fundacja Orange). Argumenty przeciw tezie formułowali Marek Jurkiewicz (Info Praca), Ewa Radkowska-Świętoń (Skarbiec TFI S.A), Joanna Brodzik (aktorka), Wojciech Borowski (McCann Worldgroup Sp. z o.o.). Marszałkiem debaty był Grzegorz Nawrocki (dziennikarz), a funkcję mędrca pełnił Artur Nowak-Gocławski (ANG Spółdzielnia). Wideozapis debaty jest dostępny na stronie www.konferencja2017.dobrybiznes.info .

Ostatnim, bardzo ważnym elementem Konferencji było wręczenie – po raz pierwszy  –  Nagród „Człowiek wiedzy i doświadczenia”. Koalicja Prezesi-wolontariusze przy wsparciu organizacyjnym Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Inwestycji Społecznych, postanowiła przyznać nagrody osobom, które w ciągu ostatnich trzech lat aktywnie angażowały się wolontariacko, przekazując swoją wiedzę i umiejętności innym. Spośród nadesłanych zgłoszeń kapituła wyłoniła ośmioro laureatów i laureatek:

  • Jan Madey, nominowany przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, za wieloletnią opiekę nad kolejnymi pokoleniami młodych programistów i innymi podopiecznymi Funduszu.
  • Anna Tylko – Szymańska, nominowana przez Stowarzyszenia Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie. W ramach wolontariatu, współorganizuje i prowadzi międzynarodowe konferencje, które mają na celu szkolenie lekarzy ze szpitali rejonowych w Polsce i Europie wschodniej. Od 20 lat w trakcie turnusów i konferencji prowadzi nieodpłatnie konsylia i konsultacje pacjentów, którzy mają problem z dotarciem do specjalisty i uzyskaniu fachowej porady.
  • Robert Manz, nominowany przez Fundację Samodzielni Robinsonowie za wspieranie działań Fundacji poprzez mentoring i doradztwo eksperckie dotyczące bieżącej działalności oraz jej strategicznego rozwoju.
  • Aleksandra Stanek – Kowalczyk, nominowana przez Fundację Samodzielni Robinsonowie za pomaga w wypracowywaniu strategii, wizji i narzędzi niezbędnych do realizacji projektu Food for Good, w usprawnianiu modelu zarządzania organizacją. Od 20 lat jest czynną instruktorką ZHP, od 15 zajmuje się wolontariacko kształceniem harcerskiej kadry. Była mentorką w projekcie „Vital Voices”.
  • Grażyna Jagodzińska, nominowana przez Fundację Przedsiębiorczości Kobiet. W ramach wolontariatu kompetencji wspiera „Fundację Rufus Pomaga”. Jest również mentorką w Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, gdzie pomaga w pozyskiwaniu finansowania i realizacji inicjatyw społecznych i biznesowych podopiecznych Fundacji.
  • Dagmara Strzębicka, nominowana przez Fundację Przedsiębiorczości Kobiet, w której jako mentorka pomaga lepiej zrozumieć mechanizmy biznesowe, przemyśleć model i zweryfikować szanse powodzenia biznesu. Wspiera także projekty w zaplanowaniu budżetu i poszukiwaniu odpowiedniego źródła finansowania zewnętrznego. Specjalizuje się w marketingu strategicznym, modelach biznesowych i ocenie potencjału rynkowego koncepcji. W ramach działań Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet Dagmara Strzębicka realizowała wolontariat kompetencji od 2013 roku.
  • Rafał Szczepanik, nominowany przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Od 2000 roku angażuje się w wolontariat kompetencji na rzecz Fundacji Uniwersytet Dzieci. Efektem tego są takie działania jak konsultacje i doradztwo strategiczne, pomoc w stworzeniu strategii rozwoju fundacji na lata 2016-2020, doradztwo w zakresie spraw pracowniczych, konsultacje i doradztwo programowe, współtworzenie scenariuszy lekcji z zakresu doradztwa zawodowego czy realizacja cyklu szkoleń dla pracowników.
  • Małgorzata Marek, nominowana przez Fundację PwC. Jako menadżerka w PwC, odpowiada za rozwój wolontariatu w swojej firmie i angażuje się wolontariacko prywatnie. Pracuje jako mentorka z młodymi ludźmi z organizacji Szczęśliwa Droga, wspiera Stowarzyszenie 61 oraz Fundację Pomocy Pierwsza Praca.

V Konferencja Koalicji Prezesi-wolontariusze odbyła się pod patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju. Partnerem głównym Konferencji była firma Orange Polska S.A, zaś pozostałymi partnerami: Pramerica, TFI Skarbiec, Business Centre Club. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: portal Odpowiedzialnybiznes.pl, niepełnosprawni.pl, Fundacja Integracja, portal As Biznesu, Nienieodpowiedzialni.pl. Konferencję zorganizowała Koalicja Prezesi – wolontariusze, przy wsparciu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Spółki Inwestycje Społeczne.

Materiały z konferencji dostępne są na stronie www.konferencja2017.dobrybiznes.info

 

Podziel się

Facebook / Twitter / LinkedIn

Komentarze
Facebook Twitter LinkedIn RSS